Združenie rodičov MŠ Bilíkova

Združenie rodičov Materskej školy Bilíkova

adresa:  Bílikova 1, 841 01  Bratislava

IČO: 31818439

č. účtu (IBAN): SK58 1100 0000 0026 2470 1314 (Tatra banka)

právna forma:  Občianske združenie

predseda: Mag.iur Viera Kolláriková

hospodár: Mgr. Katarína Kubasová

členovia: Gabriela Tibenská,  Mgr. Zdenko Šimko, Mag.iur.Viera Kolláriková, Mgr. Katarína Kubasová.

Upozornenie!

V zmysle Stanov Združenia rodičov MŠ Bilíkova, zostáva odsúhlasený, jednorazový príspevok do združenia rodičov v školskom roku 2020-2021, tak ako bol schválený, na plenárnom stretnutí rodičov, v predošlom školskom roku 2019-2020 bezo zmeny,  príspevok za dieťa na školský rok 70 Eur.Príspevok za dieťa prosíme uhradiť najneskôr do októbra 2020.   Ďakujeme!