Školský poriadok

skolsky poriadokKaždý rodič má povinnosť oboznámiť sa a dodržiavať Školský poriadok CMŠ, ktorý je zavesený k naštudovaniu vo vstupnej hale materskej školy a k nahliadnutiu aj na tejto stránke školy.

V období pandemickej situácie Covid 19, žiadame zákonných zástupcov o jeho prečitanie a následné podpísanie dokladu, že ste boli oboznámení s obsahom Školského poriadku Cirkevnej materskej školy Gianny Berettovej Mollovej a samozrejme s tým súvisí aj rešpektovanie a dodržiavanie pokynov, v ňom zapracovaných. Menné zoznamy na podpis budú pripravené v každej, príslušnej triede v mesiaci november 2020.

 

Súbor: 

PrílohaVeľkosť
PDF icon Prerusenie prevadzky 2021-202278.17 KB