O nás

Naša Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej sídli v pokojnej mestskej časti Bratislava - Dúbravka. Zriadovateľom je Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, Špitálska 7. Patrónkou našej cirkevnej materskej školy je Gianna Berettová Mollová.

Nachádzajú sa tu 4 triedy, ktoré navštevujú deti vo veku spravidla od 3 do 6 rokov a deti s odloženou školskou dochádzkou. Poskytujeme celodennú aj poldennú starostlivosť o Vaše deti.

Pod odborným vedením učiteliek rozvíjame kognitívne, emocionálne i pohybové kompetencie detí. Je pre nás takisto veľmi dôležité v edukačnom procese vnášanie kresťanských hodnôt do života detí s vytvorením rodinného prostredia, ktoré upevňuje spoločenstvo našich zamestnancov.

Prevádzka materskej školy je od 7.00 do 17.00 h (v prázdninovom mesiaci júl od 7.00 do 16.30 h)

Exteriér areálu tvorí školský dvor so záhradou, ktorý slúži na pohybové aktivity detí pri pobyte vonku. Je vybavený pieskoviskami, záhradným domčekom, domčekom so šmýkalkou, dreveným vláčikom a hojdačkami. Začiatkom školského roka 2015/2016 pribudli na ihrisku nové hracie prvky z agátového dreva: pníčky na prechádzanie, trojhrazda, balančný mostík a tabuľa na kreslenie. Školský dvor má od októbra 2015 nový asfaltový povrch. Záhrada je obkolesená rôznymi druhmi stromov a drevín, ktoré prešli v októbri 2015 a 2017 odbornou revíziou, úpravou a orezaním, aby spĺňali kritériá bezpečnosti v areáli školskej záhrady.

areál materskej školy Dúbravka