Prevádzková doba

budikPrevádzka materskej školy je od 7.00 do 17.00 h (v prázdninovom mesiaci júl od 7.00 do 16.30 h).

Deti sa v CMŠ schádzajú od 7.00 do 8.15 h (upozorňujeme rodičov, aby najneskôr do 8.30 opustili priestory MŠ, potom sa MŠ a bránka do areálu MŠ uzatvára)!

 

Od 7.00 do 7.30 h  sa deti schádzajú v zbernej triede na prízemí spravidla  v triede Veveričiek - po 7.30 h  si deti preberajú pani učiteľky vo svojich triedach.

O 8.30 h sa materská škola aj areál uzatvára!

sluchadloUpozornenie: Odhlasovanie zo stravy je možné najneskôr do 7.30 h v deň neprítomnosti do zošita vo svojej šatni alebo telefonicky na tel. čísle 02/64 36 69 61, e-mail potrokova@gmail.com. (Po tomto termíne nebude dieťa odhlásené zo stravy) V prípade, ak nestihnete dieťa odhlásiť do 7.30 h, rodič má možnosť si v ten jeden deň prísť pre obed, do svojich vlastných nádob v čase od 11.30h do 12.00 h.

Povinnosť odhlásiť dieťa zo stravy majú aj rodičia detí - predškolákov, ktorí majú od 1.1.2019 obedy zdarma.

vodenie detiV čase obeda je možné prevziať si dieťa, po dohovore s pani učiteľkou medzi 12.00h a 13.00 h a to nasledovne:

Deti z tried Kuriatok a Lienok sa preberajú pri poobednom odchode od triednych učiteliek v čase od 11.50h do 12.10 h, prosím rešpektujte vyhradený čas.

Deti z tried Veveričiek a Motýľov sa preberajú pri poobednom odchode od triednych učiteliek v čase od 12.30 do 12.45 h, prosím rešpektujte vyhradený čas.

Po olovrante sa materská škola opäť otvára o 14.45h.

O 15.55 h sa deti z triedy Lienok presúvajú do triedy Veveričiek a následne obe triedy o 16.25 h, do zbernej triedy Motýlikov, na prízemí.

O 15.55 h sa deti z triedy Kuriatok presúvajú do zbernej triedy Motýlikov,na prízemí.

V prípade organizačnej zmeny nájde rodič rozpis zaradenia svojho dieťaťa či od rána, alebo po obede v príslušnej šatni, alebo vo vstupnej hale na prenosnej oznamovacej nástenke.

Prevádzka materskej školy končí o 17.00 h uzamknutím budovy CMŠ. Preto žiadame rodičov, aby rešpektovali čas opustenia budovy aj školského dvora v čase ak nie je využitý deťmi materskej školy v doprovode pedagogických zamestnancov. 

Doporučujeme rešpektovať náš denný rozvrh, aby Vaše deti neboli zbytočne rušené pri svojich aktivitách. Ďakujeme.

 

skolsky poriadokKaždý rodič má povinnosť oboznámiť sa a dodržiavať Školský poriadok CMŠ, ktorý je zavesený k naštudovaniu v šatni každej triedy alebo si ho môžte preštudovať v záložke Školský poriadok na našej stránke.

Školský poriadok je k nahliadnutiu na našej webstránke školy.

PRÁZDNINY

Prerušenie prevádzky v materskej škole v šk. roku 2020-2021 aj prázdnin nájdete v prílohe.(Príloha č.13 Školského poriadku CMŠ G.B.Mollovej)

Súbor: 

PrílohaVeľkosť
PDF icon Prerusenie prevadzky 2020-202175.87 KB