S kým spolupracujeme

Pri našej činnosti spolupracujeme s viacerými organizáciami. Každého partnera, s ktorým môžeme činnosť našej škôlky obohatiť a skvalitniť, považujeme za dôležitého.

Rímskokatolícky farský úrad Bratislava - Dúbravka 

Katolícka jednota Bratislava - Dúbravka

Spojená škola sv. Františka z Assisi - Bratislava

Základná škola Nejedlého - Bratislava

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva Fedáková ul - Bratislava

Inštitút detskej reči

OLO a.s.

Jazyková škola PRIMA

Korčulkovo

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Doma u Kapucínov / bratia Kapucíni/

Centrum rodiny, Dúbravka