Kronika akcií 2017/2018

JÚN

 

01.06. zábavné dopoludnie pre deti na školskom ihrisku. Pohyb, spev, tanec, hry a prekvapenie. Aktivity zabezpečujú pani učiteľky. Občerstvenie, darček, hradené z príspevkov ZR.

 

04.06. 8.45 hod. utorok, poldenný autobusový výlet na pútnické miesto Marianka, triedy Kuriatok, Lienok, Veveričiek, Motýlikov. Pribaliť pitie v plastovej fľaške, sušienku nečokoládovú, ovocie nakrájané a všetko zbaliť do ruksaku.
Doprava hradená z príspevku ZR. 

 

 

 

 

 

04.06. 14.40 h Lienky, 15.20 Veveričky, 16.00 Motýle - pondelok, v triede Veveričiek, záverečná hodina pre rodičov a ukážky činnosti detí na kurze oboznamovania sa s anglickým jazykom.

 

07.06. 15.30 h - štvrtok, v triede Lienok, informatívne stretnutie rodičov novoprijatých detí, ktoré nastúpia do MŠ od septembra 2018.

 

 

08.06. dopoludnia piatok. Začiatok 10-hodinovej plaveckej predprípravy v Plaveckej akadémii Devínska Nová Ves (pondelky, stredy a piatky až do 29.6.). Pre prihlásené deti z tried Motýlikov. Doprava objednaným autobusom. Hradené individuálne rodičmi ako nadštandardná aktivita.

 


12.06. - utorok, slávnostné ukončenie šk. roka, poďakovanie svätou omšou za všetky dni, ktorými nás sprevádzal náš Pán, vedená kňazom a kaplánom farnosti Dúbravka. Pre deti a zamestnancov v materskej škole. 

 

 

 

 

 

19.06. o 15.30hod. – utorok, pozývame rodičov na „Rozlúčkovú slávnosť detí odchádzajúcich do základnej školy“ v triede Motýlikov. V programe vystúpia Vaše deti. 

 

 

 

Dňa 1.6.2018 ukončené prihlasovanie detí na prázdninové obdobie, určené od 2.7. do 21.7.2018.


Pre prihlásené deti na prázdninové obdobie je potrebné uhradiť príspevok za pobyt v MŠ a stravu do 20.06.2018.

Všetkým deťom želáme požehnané,  krásne prázdniny, plné zážitkov, radosti a šťastia!!!

 

 

 

 

MÁJ

14.-16.5. vždy o 15.15 hod. program pri príležitosti Dňa mamičiek. Srdečne pozývame všetky mamičky - v programe vystúpia Vaše deti.

 

 

 

Termíny besiedok v jednotlivých triedach:

Motýliky - pondelok 14.5. o 15.15 h

Kuriatka a Veveričky - utorok 15.5. o 15.15 h

Lienočky - streda 16.5. o 15.15 h

 

 


16.05. o 8.45 hod. - streda, návšteva Botanickej záhrady v Karlovej Vsi, pre deti z tried Motýlikov a Veveričiek - predškoláci (dieťa si prinesie ruksačík s pitím v plastovej fľaške a malé občerstvenie - ovocie, sušienky). Doprava MHD. Pre nepriaznivé počasie presunuté na 24.5.

 

 

 

17.05. o 8.45 hod. - štvrtok, návšteva Bio farmy Stupava,  autobusový výlet pre deti z tried Veveričiek a Motýlikov. (dieťa si prinesie ruksačík s pitím v plastovej fľaške a malé občerstvenie – ovocie, sušienky).
Hradené z príspevkov ZR.

 

18.05. o 8.45 hod. - piatok, návšteva Bio farmy Stupava,  autobusový výlet pre deti z tried Kuriatok a  Lienočiek (dieťa si prinesie ruksačík s pitím v plastovej fľaške, a malé občerstvenie – ovocie, sušienky).
Hradené z príspevkov ZR.

 

 

28.05. o 9.30 hod. - pondelok, „Diskoparáda Šaša Maroša“, interaktívny, zábavný program pre deti v „Týždni  detskej radosti pri príležitosti MDD“

Hradené z príspevkov ZR.


 

 

 

30. 05. o 9.30 hod. - streda, divadlo Dunajka, zahrá deťom rozprávkový príbeh „Dúhová plavba“.
Hradené z príspevkov ZR.

 

 

 

 

29.05. od 11.00 do 16.00 hod. vydávanie rozhodnutí o prijatí do MŠ v pracovni riaditeľky školy, CMŠ Bilíkova 1. Zákonný zástupca si osobne preberie rozhodnutie o prijatí/neprijatí.

 

 

01.06. o 9.30 hod. - piatok, Deň športu - športovo, súťažné aktivity na školskom dvore pre všetky triedy v rámci týždňa detskej radosti. Predstavenie sa odohrá pre deti v dvoch skupinách. Začiatok 9.30 hod. Kuriatka a Lienky, 10.20 hod Motýliky a Veveričky. 

Hradené z príspevkov ZR.

 

 


Aj na prelome apríla a mája prebieha zbierka "Stolček, prestri sa!" Trvanlivé potraviny zbierame do nádoby, ktorá je umiestnená vo vstupnej hale MŠ. Potraviny poputujú sociálne slabým rodinám, ktoré zároveň navštevujú program zvyšovania finančnej gramotnosti. Projekt zastrešujú bratia kapucíni.

 

Celoročne zberáme papier do kontajnera pred materskou školou. Podľa možnosti môžu rodičia papier doniesť a hodiť do papierového kontajnera. 

 

Ďakujeme! :-)

 

 

APRÍL

Prebiehajú povinné zápisy detí do základnej školy!!! Každé dieťa, ktoré dovŕši do 30.08.2018 6 rokov, je zákonný zástupca povinný zapísať do ZŠ. (Klikni na nadpis pre zobrazenie celého programu.)

 

 

5.4. od 9.00h, preventívne vyšetrenie zraku v spolupráci s Úniou nevidiacich, pre prihlásené deti.

 

 

10.4. Deň otvorených dverí v našej MŠ 8.30h do 10.00h a popoludní 14.45 do 16.00h. Pozývame záujemcov a priaznivcov našej MŠ na návštevu. 

 

 

 

17.4. o 10.00h, deti z triedy Motýlikov navštívia SNG, kde absolvujú pripravený program  “MESTO“. (Hradené z príspevku ZR.)

 

 

20.4. „DEŇ ZEME“, dopoludňajšie aktivity na školskom dvore, zamerané na starostlivosť o prostredie v ktorom sa hráme, bývame, žijeme. (Hradené z príspevku ZR.)

 

 

 

23.4. o 10.00h v MŠ, „Mici a Mňau v lese“, v predstavení sa deti naučia ako chrániť prírodu, čo sa v lese smie a nesmie robiť, ako treba triediť odpad a budeme spoznávať lesné zvieratká podľa sluchu. Nebudú chýbať veselé pesničky. (Hradené z príspevku ZR.)

 

25.4. Zápis do materskej školy, v čase od 7.30.h do 16.00h v riaditeľni MŠ. Bližšie informácie na  Oznámení o zápise do materskej školy.

 

 

26.4. o 18.00h v kostole Ducha svätého, slávnostná svätá omša venovaná patrónke našej materskej školy s. Gianne Berettovej Mollovej. Po sv. omši pozývame rodičov a priateľov školy na slávnostné agapé. Ďakujeme Vám za pomoc pri zabezpečení občerstvenia. (Hradené z príspevku ZR.)

 

 

 

 

 

 

27.4. postupne od 8.00h, dopoludnia, fotografovanie všetkých detí a predškolákov na koncoročné tablo. Bližšie info Vám poskytneme na výveske v šatni tried.

 

 

 

Do 9.4. zbierame plastové fľaše a tetrapaky, odvoz posledný aprílový týždeň. Prinesené plasty môžete odkladať do sprchových vaničiek  pri triedach na toaletách.  Ďakujeme!

 

MAREC

 

 

1.3. od 15.00h do 17.00h konzultácia pre rodičov detí - predškolákov, podľa zápisu rodičov do tabuľky s konkrétnym časom (bez poplatku).
 
5.3.-9.3. jarné prázdniny, obmedzená prevádzka pre prihlásené deti. Prosíme rodičov, aby nahlásili  prítomnosť – neprítomnosť dieťaťa v príslušnej triede. V prevádzke bude trieda Kuriatok a Motýlikov, deti budú spojené.
 
12.3. dopoludnia, v dvoch skupinách interaktívny projekt „Ako vzniká kniha“ v spolupráci s vydavateľstvom Mladé letá. Prvá skupina Kuriatka, Lienky 9.00h, druhá skupina Motýliky, Veveričky 9.45h. (Hradené z príspevku združenia rodičov.) 
 
 

 

12.3.-16.3. prebehnú triedne kolá v prednese poézie - 8. ročník „Povieme si básničku“, v spolupráci s rodičmi si deti pripravia primeranú báseň do triedneho kola. Text básne s menom dieťaťa odovzdajte triednej p. učiteľke. (Odmeny hradené z príspevku združenia rodičov.)
 
 
 
 
 
 
 
 
13.3. dopoludnia, návšteva predškolákov z tried Motýlikov a Veveričiek  v Základnej škole na Nejedlého ul. 
 
14.3. dopoludnia, návšteva predškolákov z tried Motýlikov a Veveričiek  v Základnej škole na Beňovského ul.
 
 
 

 

21.3. 9.30h beseda so spisovateľkou pani Lazárovou v MŠ, pre deti z tried Veveričiek a Motýlikov.
 
 
22.3. dopoludnia sa bude konať celoškolské kolo v prednese poézie „ Povieme si básničku“. V porote budú zastúpení oslovení rodičia. (Odmeny do súťaže hradené zo Združenia rodičov.)
 
 
26.3. o 10.00 Veveričky, o 10.30 Motýliky exkurzia do miestnej knižnice v Dúbravke. 

 
 
 
 
Od 26.3. do 9.4. prebieha zber plastov a tetrapakov, ktorý  je zameraný na rozvoj environmentálnej gramotnosti detí, starostlivosť o životné prostredie. Prinesené plasty môžete odkladať do sprchových vaničiek pri triedach na toaletách. Ďakujeme!
 
 
 
 
27.3. 9.30 výchovný koncert v MŠ „ Hudba okolo Európy“, pre všetky triedy. (Hradené z príspevku združenia rodičov.)

 
 
 
 
 
Každú stredu v mesiaci prebieha krúžok Eľkonin pre prihlásených predškolákov, doobeda v MŠ. (Hradené individuálne rodičmi.)
 

 

 
 

FEBRUÁR

 

 
 
5.2. – 26.2. pondelky, stredy a piatky od 9.45h do 10.45h prebieha korčuľovanie detí v ICE Arena Lamač, zimný štadión, pre prihlásené deti z tried Motýliky a Veveričky. (Hradené individuálne rodičmi). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2doplňujúca hodina Ľudovienky v triede Kuriatok, bližšie informácie dostanete e-mailom od lektorky Aničky.
 
8.2. popoludní bude v triede Veveričiek, vystúpenie „Ľudovienky“, pre rodičov prihlásených detí, ktoré navštevujú krúžok.
Lienočky o 15.00 hod.
Veveričky o 15.35 hod.
Motýliky o 16.10 hod.
 
 
 
8.2. začína dvadsať hodinový prípravný kurz pre predškolákov - Fonematické uvedomovanie podľa Eľkonina, pre písomne prihlásené deti. Kurz bude prebiehať každú stredu dopoludnia, okrem dní kedy, je v stredu korčuľovanie (hodina sa presúva na štvrtok). V priestoroch CMŠ, v troch skupinkách, kurz vedie špeciálny pedagóg, Mgr. Kubasová. Bližšie informácie poskytnú triedne učiteľky. (Hradené individuálne rodičmi).
 
 
12. a 15.2. prebieha depistáž detí – školská zrelosť, pre deti ktorých zákonný zástupca odovzdal vyplnené, podpísané požadované tlačivá.
 
20.2. o 9.30 sa v MŠ deti z triedy Kuriatok Lienok zúčastnia divadelného predstavenia „Príbehy psíka Huga“. (Hradené z príspevku ZR)
 
 
 
 
 
Návšteva predškolákov z tried Motýlikov a Veveričiek, v základnej škole Nejedlého a Beňovského. Termín dodatočne oznámime.
 
 
 
Celoročne zbierame papier, do kontajnera, pred materskou školou. Podľa možnosti môžu rodičia priebežne papier, doniesť a hodiť do papierového kontajnera.
ĎAKUJEME! :-)
 

 

 

JANUÁR 

 

16.1. Novoročná - trojkráľová posviacka v cirkevnej materskej škole za účasti pána kaplána Peťa Pajerského.

 

 

 

 

26.1.  Odchod zmluvným autobusom o 9.15Detské mesto povolaní, interaktívne zábavné centrum pre deti v Bory Mall – Devínska Nová Ves. Pre deti z triedy Motýlikov Veveričiek. Hradené z príspevku ZR.

 

29.1. Fašiangový karnevalvšetky triedy, deti prichádzajú oblečené v maskách ráno do tried. Doobedná zábavasúťažepromenáda v maskách. Občerstvenie hradené z príspevku ZR. 


 

 

 

31.1Záverečná hodina „Predškoláka“, spojená s konzultáciou lektorky po návšteve predškolákov v Základnej škole Nejedlého, a v ZŠ BeňovskéhoTermín návštevy predškolákov v Základnej škole Nejedlého, a v ZŠ Beňovského dodatočne oznámime.


Celoročne zbierame papier, do kontajnera, pred materskou školou. Podľa možnosti môžu rodičia priebežne papier, doniesť a hodiť do papierového kontajnera. 

Ďakujeme!
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
DECEMBER

 

8.12. o 9.30h (piatok), divadelné predstavenie pre deti, divadlo Dunajka „Prvý ako anjelik alebo vitajte v advente“ + príde sv. Mikuláš aj s nádielkou pre deti. (Hradené z príspevku ZR).
 
Od 13.12. do 21.12. denne, pozývame Vás, všetkých rodičov aj s deťmi na predvianočný Deviatnik. Stíšime sa pri spoločnej modlitbe a koledách v triede Lienok. Stretávať sa budeme v tomto období denne o 16.00h. Zmena bude v deň dielničiek, t. j. 13.12. mimoriadne o 16.15h. Tešíme sa na Vašu účasť.
 
 
12.12. o 15.15h (utorok), v triede Lienok - vianočné tvorivé dielničky + program detí. Pozývame rodičov detí v triede Lienok.
 
 
13.12. o 15.15h (streda), v triede Kuriatok a Veveričiek -  vianočné tvorivé dielničky + program detí. Pozývame rodičov detí v triede Kuriatok a Veveričiek.
 
 
14.12. o 15.15h (utorok), v triede Motýlikov - vianočné tvorivé dielničky + program detí. Pozývame rodičov detí v triede Motýlikov.
 
 
18.12.doobeda (utorok), Divadlo Žihadlo, divadelná rozprávka „SNEHULIAČKOVCI“, ponúka veselý a napínavý príbeh jednej snehuliackej rodinky, plný snehu, spevu, šantenia a nehy...(Hradené z príspevku ZR).  
 
 
 
Vianočné prázdniny budú v dňoch od 27.12.2017 do 7.1.2018,
stretneme sa v pondelok 8.1.2018.
 
 
 

 

 

NOVEMBER
 
Jesenná brigáda na školskom dvore v spolupráci so ZR MŠ Bilíkova - 11.11. Tešíme sa na spoločné stretnutie a pomoc pri úprave záhrady.
 
 
 
 
„Lieky nie sú cukríky“, deti triedy Veveričiek, Motýlikov, návšteva lekárne k téme staráme sa o svoje zdravie. 
 
 
 
 
 
„Tajomstvo zdravej kuchyne“- hry a ochutnávky - šalát, ovocná šťava, enviro aktivity pre všetky triedy.
 
 
 
„Zdravie z prírodnej lekárne“ - hry, enviro aktivity, bylinky a zdraviu prospešné potraviny, všetky triedy.
 
 
 
 
 
 
14.11. dopoludia, návšteva SNG, deti z triedy Motýľov. „Skladačka“ – témy história, vrstvy príbehu, dokončenie vlastného príbehu v ateliéri (hradené z príspevkov ZR MŠ Bilíkova).
 
 
 
 

Divadlo Agapé „ O lenivom lišiakovi“, interaktívne predstavenie pre deti (hradené z príspevkov ZR MŠ Bilíkova).
 
 
 
 
 
 
 
 
21.11. o 9.15h v MŠ, „Veľký rytiersky turnaj“, voľné pokračovanie príbehu rytiera Gastona hravou formou sa deti dozvedia o našej histórii (hradené z príspevkov ZR MŠ Bilíkova).
 
 
 
 
 
 
 
 
Celoročne zbierame papier do kontajnera, pred materskou školou. Podľa možnosti môžu rodičia papier, doniesť a hodiť do papierového kontajnera.        
 Ďakujeme!
 

 

 

OKTÓBER

Začiatok krúžkovej činnosti
Oboznamovanie, anglický jazyk hrou: pondelky a stredy poobede   (1.hodina 2.10.)
Spevácky krúžok: utorok – nepárny týždeň poobede (1.hodina 3.10.)
Ľudovienka: štvrtok poobede (1.hodina 5.10.)
Kurz Predškolák: streda doobeda (1.hodina 11.10.)
 
 
 
Triedne stretnutia rodičov:
3.10. o 17.00h Lienky
4.10. o 17.00 h Kuriatka
5.10. o 17.00 h Motýliky
9.10. o 17.00 h Veveričky
 
 
4.10. Divadielko Príbeh jedného rytiera.
 
 
 
9.10. Svetový deň pošty- Tajomstvo listu – poštárske tajomstvo.  Ako cestuje list, interaktívne hry medzi triedami v MŠ, exkurzia na poštu. (Exkurzia trieda Motýliky, Veveričky)
 
 
 
 
11.10.2017 o 9.30h „Pani úroda“- poďakovanie za úrodu a slávnostné požehnanie jesennej úrody pánom kaplánom. Deti prinášajú od 5.10 do 10.10. rôzne plody zo záhrady, prírody a spoločne vystavujeme Božie dary vo vstupnej hale.
 
 
 
 
 
17.10. o 15.15h v MŠ - Mesiac úcty k starším – pilotné vystúpenie detí s krátkym kultúrnym programom, tvorivé dielničky v triede Motýlikov a Veveričiek. Srdečne pozývame starých rodičov z uvedených tried.
 
 
 
 
 
20.10. „Šarkaniáda“ - výstava. Deti s rodičmi doma vytvoria šarkanov - preberanie prác v triedach, výstava vo vstupnej hale MŠ.  Od 16.10 do 19.10. deti nosia šarkanov do tried, od 20.10. do 3.11. výstava v hale. Odmena pre každé dieťa, hradená z príspevku ZR MŠ.
 
 
 
 
17.10. v MŠ o 9.00h, Divadlo na hojdačke, interaktívne predstavenie „TDPASLÍK“ - o štyroch ročných obdobiach, zamerané aj na správny  rečový prejav detí. Pre všetky triedy, hradené z prostriedkov ZR MŠ.
 
 
 
 
Od 5.10. do 25.10. ZBER PLASTOV v MŠ. Stlačené pet flaše, obaly z mlieka, džúsov odovzdávajú rodičia do vaničky v umyvárke pri triede. 26.10. odvoz OLO/.
 
  
Celoročne zberáme papier do kontajnera, pred materskou školou. Podľa možnosti môžu rodičia papier, doniesť a hodiť do papierového kontajnera.         
Ďakujeme!
 
 
 
 

SEPTEMBER

7.9. o 17.00 h v MŠ, pozvánka pre všetkých rodičov detí MŠ na plenárne združenie rodičov. (Z organizačných dôvodov prosíme účasť bez detí.)

 

14.9. dopoludňajšia vychádzka ku jaskynke Panny Márie v Dúbravke, deti z tried Veveričiek a Motýľov (deti môžu priniesť kahanček, kvety).

 

(20.9.) pre nepriaznivé počasie PRELOŽENÉ na 28.9. od 15.15 h do 17.00 h. Pozývame Vás na Deň zdravia so Zdravkom - stretnutie rodičov a detí v športovom duchu v školskej záhrade. Rodičia si deti prevezmú na školskom dvore o 15.15 h, po spoločnej úvodnej rozcvičke spoločne absolvujú stanovištia a deti získavajú pečiatky. Na záver ochutnávka ovocia, zeleniny, zdravých koláčov a nátierok (možnosť donášky zdravých koláčikov z domácnosti, ďakujeme!). 

 

27.9. 10.30 h v MŠ detská svätá omša (pre deti a zamestnancov MŠ v triede Lienok). 

 

28.9. 10.15 h v MŠ sokoliarske vystúpenie Falconarii priblíži život nočných a denných dravcov (školský dvor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.9.2017 deti z tried Veveričky a Motýliky pôjdu na výlet objednaným autobusom do bratislavskej ZOO. Odchod spred MŠ o 8.45 h. So sebou si treba vziať ruksačik a v ňom fľašu s vodou, ovocie a nečokoládovú sladkosť. Ako vstupné každé dieťa prinesie 1 mrkvu alebo 1 jablko. Hradené z prostriedkov Združenia rodičov MŠ.

 

 

Celoročne zbierame papier do kontajnera pred materskou školou. Podľa možnosti môžu rodičia papier doniesť a hodiť do kontajnera.
Ďakujeme!