Kronika akcií 2015/2016

AUGUST

Od 25.7.2016 (pondelok) do 2.9.2016 (piatok) bude prevádzka materskej školy prerušená z dôvodu letnej dovolenky zamestnancov. Stretneme sa v novom školskom roku 2016/2017 v pondelok 5.9.2016 od 6.30 hod.

 

JÚL

Od 1.7.2016 (piatok) do 22.7.2016 (piatok) - Letná (prázdninová) prevádzka materskej školy v upravenom čase od 7.00 do 16.30 hod. pre prihlásené deti, prednostne pre zamestnaných rodičov.

letna prevadzka

 

JÚN

Týždeň detskej radosti v CMŠ

zongler

 

 

1.6.2016 dopoludnia - Žonglér Alex

 

 

malovanie na tvar

 
 
 

2.6.2016 - Divadielko, Karneval, Maľovanie na tvár

 

 

 

sokol

3.6.2016 dopoludnia v CMŠ - Prezentácia sokoliarstva - na školskom dvore
Zaujímavá prezentácia zameraná na život vtákov - sokoliarstvo. Deti získajú poznatky zážitkovým učením ako takéto vtáky žijú, čím sa živia, dostanú možnosť si ich pohladkať, prípadne sa s nimi aj odfotografovať. Prezentácia je doplnená o letové ukážky. Hradené z príspevku Združenia rodičov Bilíkova.

 

 

plavanieKurz plávania pre prihlásené deti z tried Veveričky a Motýle bude v termíne od 8.6. (streda) do 29.6.2016 (streda) v rozsahu 10 výcvikových hodín v čase  od 11:00 do 12:00.
Čo so sebou: plavky, uterák, šľapky, plaveckú čiapku pre deti s dlhšími vlasmi, pitie v umelohmotnej fľaši.

Uskutoční sa v bazéne Plaveckej akadémie v Devínskej Novej Vsi.

 

 

9.6.2016 o 9.00 hod. - výlet do Marianky pre všetky deti. Prineste si so sebou batôžtek s nápojom v malej plastovej fľaši, ovocím a sladkosťou (nie čokoládovou!). Autobus je hradený sponzorom MŠ.

 

 

dievcata

 
 

14.6.2016 o 15.30 hod. v triede Motýle - Rozlúčka predškolákov za účasti rodičov.
Ďakujeme Vám za pomoc pri zabezpečení občerstvenia pre deti po kultúrnom programe.

 

 

ludovienka

16.6.2016 - otvorená hodina „Ľudovienky“ - vystúpenie určené pre rodičov, ktorých deti navštevujú krúžok pod vedením Mgr. Katky Kurucovej.
1. skupina Lienky o 15.15 hod.
2. skupina Veveričky o 16.10 hod.

 

 

deti

 

28.6.2016 - Slávnostné ukončenie školského roka. Poďakovanie svätou omšou za všetky dni, ktorými nás sprevádzal náš Pán, vedená kňazom a kaplánom farnosti Dúbravka. Pre deti a zamestnancov v materskej škole.

 

 

vydavanie rozhodnuti

 

Riaditeľka Cirkevnej materskej školy Gianny Berettovej Mollovej, oznamuje, že dňa 29.júna 2016 v čase od 8.30 do 16.00 hod., vo svojej pracovni,vydáva rozhodnutie o prijatí - neprijatí dieťaťa do materskej školy v šk. roku 2016/2017.

 

 

 

meetingInformačné stretnutie rodičov novoprijatých detí sa uskutoční vo štvrtok 30.6.2016 o 15.30 hod. v triede Lienky na poschodí.
Mgr. Iveta Jánošíková

 

 

 

MÁJ

hudobnici

 

4.5.2016 Výchovný koncert ZUŠ Batkova - dopoludnie s hudobnými nástrojmi, ktoré budú predstavovať žiaci ZUŠ Batkova.

 

 

mamka moja, mamka draha9.5.2016 o 17.00 hod. v DK Dúbravka - Mamka moja, mamka drahá -vystupujú určené deti z triedy Motýlikov v programe ku Dňu matiek, podujatie organizuje MČ Dúbravka pre všetky mamičky, babičky, tety, krstné mamy...Vstup voľný. Info na stránke www.dkdubravka.sk

 

 

biofarma priroda stupava

16.5.2016 (pondelok| o 9.15 hod. - návšteva Biofarmy Príroda v Stupave, poldenný autobusový výlet pre deti z tried Veveričiek a Motýle (dieťa si prinesie ruksačík s pitím v plastovej fľaši, malé občerstvenie – ovocie, nečokoládové sušienky).Hradené z príspevkov ZR.

23.5.2016 (pondelok| o 9.15 hod. - návšteva Biofarmy Príroda v Stupave, poldenný autobusový výlet pre deti z tried Kuriatka a Lienky (dieťa si prinesie ruksačík s pitím v plastovej fľaši, malé občerstvenie – ovocie, nečokoládové sušienky).Hradené z príspevkov ZR.

 

 

 

den matiek

24.5.2016 (utorok) o 15.30 hod. v MŠ - Slávnosť ku Dňu matiek v materskej škole - triedy Kuriatka a Lienky. V programe vystúpia Vaše deti.

26.5.2016 (štvrtok) o 15.30 hod. v MŠ – Slávnosť ku Dňu matiek v materskej škole - triedy Veveričky a Motýliky. V programe vystúpia Vaše deti.

 
 
 
 
kuzelnik talostan
31.5.2016 o 9.30 hod. v MŠ - Kúzelník TALOSTAN - predstavenie pre deti v rámci týždňa detskej radosti. Predstavenie sa odohrá pre deti v dvoch skupinách. Začiatok o 9.30 hod. Kuriatka a Lienky, o 10.20 hod. Motýliky a Veveričky.   
Hradené  sponzorom – rodičom dieťaťa našej CMŠ. Ďakujeme!
 
 

ponik

 

31.5.2016 dopoludnia v MŠ - Animoterapia s poníkmi - vozenie na poníkoch pre prihlásené deti. Cena za 1 jazdu (300 m) je 2 EUR. Poplatok hradia rodičia vopred.

 

 
 
zapis do materskej skoly

Zápis do materskej školy na školský rok 2016/2017

V náväznosti na novelizáciu ustanovenia § 20 ods.2 zákona č. 245/2008 Z. z. MŠVV a Š /zmena zápisu detí do základných škôl/, nastáva posun zápisu aj pre materské školy.

Zápis do Cirkevnej materskej školy Gianny Berettovej Mollovej bude v mesiaci máj 2016. Žiadosti sa budú odovzdávať 31.5.2016 od 7.30 do 16.30 hod v riaditeľni CMŠ. 

Oznámenie o zápise detí do materskej školy v školskom roku 2016/2017

Riaditeľka Cirkevnej materskej školy Gianny Berettovej Mollovej, podľa §3 ods. 2  vyhlášky MŠ SR č. 306/ 2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z., zverejňuje po prerokovaní so zriaďovateľom, pedagogickou radou a radou školy, oznámenie a podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2016/2017.
Podmienky na prijatie do materskej školy:
 dieťa spravidla od 3 do 6 rokov veku,
 dieťa, ktorému bol rozhodnutím riaditeľa základnej školy odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,
 dieťa, ktorému bol rozhodnutím riaditeľa základnej školy dodatočne odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky.
Prednostne sa do materskej školy prijíma:
 dieťa, ktoré dovŕši vek 5 rokov,  ktoré má v nasledujúcom šk. roku plniť povinnú šk. dochádzku,
 dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
 dieťa s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,
 dieťa, ktorého zákonní zástupcovia, sú stotožnení s výchovou a vzdelávaním v duchu kresťanského náboženstva.

od 2. mája 2016 do 31. mája 2016,

si môžete žiadosť vyzdvihnúť v materskej škole alebo si ju stiahnuť zo stránky CMŠ Dokumenty na stiahnutie.

prijimanie ziadosti

Vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, potvrdenú pediatrom, bude riaditeľka školy osobne prijímať od zákonného zástupcu aj v sprievode dieťaťa, po predložení dokladov,
 rodný list dieťaťa,
 občiansky preukaz,
 kópiu karty poistenca dieťaťa,

dňa 31.05.2016  od 7.30 hod. do 16.30 hod.

 

APRÍL

stretnutie4.4.2016 o 16.30 hod. - Rodičovské stretnutie pre rodičov predškolákov pred zápisom detí do základnej školy v triede Motýle.
Na stretnutie sú pozvané pani psychologička Mgr. Žáková a pedagógovia zo ZŠ Beňovského a ZŠ Nejedlého a samozrejme rodičia.
Predstavenie Školského vzdelávacieho programu „ Tvorivá škola, úspešný žiak“
a triednych učiteliek.
Prosíme Vás o účasť bez detí.
Tešíme sa na stretnutie :-)

 

 
zs benovskeho
11.4.2016 Dopoludňajšia návšteva predškolákov v ZŠ Beňovského - pred zápisom do ZŠ 
 

 

 

 

13.4.2016 Dopoludňajšia návšteva predškolákov v ZŠ Nejedlého - pred zápisom do ZŠ 

 

 

zemegula

 

22.4.2016 o 9.00 hod. v MŠ - Smeťová svetlošou - interaktívne divadelné predstavenie  Aktivity na školskom dvore tematicky zamerané ku Dňu Zeme /bádanie, kreslenie, využitie druhotných surovín/.

 

 

 

zena s furikom

 

23.4.2016 - Jarná brigáda - Skrášlime deťom okolie škôlky – akcia rodičov, zamestnancov a priateľov našej materskej školy organizovaná Združením rodičov MŠ Bílikova

 

 

dvere
 
 
 
 
26.4.2016 - Deň otvorených dverí CMŠ G. B. Mollovej. Pozývame všetkých záujemcov medzi nás v čase od 8.45 do 10.30 hod. a popoludní od 15.00 do 16.00 hod.
 
 
 
 
 

 

27.4.2016 o 8.00 hod. v MŠ - Fotografovanie detí v triedach aj na tablo predškolákov.

 

 

ponik

 

29.4.2016 dopoludnia v MŠ - Animoterapia s poníkmi - vozenie na poníkoch pre prihlásené deti. Cena za 1 jazdu (300 m) je 2 EUR. Poplatok hradia rodičia vopredĎalšie termíny budú pravdepodobne v poslednú stredu v mesiaci, t.j. 26.5.2016 a 29.6.2016.

 

 

28.4.2016 dopoludnia - Návšteva Slovenskej národnej galérie - Schovávačka - interaktívny program pre deti z triedy Motýle. Hradené z príspevkov Združenia rodičov.
Témy: spomienky, hodnota, svetlo a tma, geometrické tvary
Predmety a situácie každodenného života sú spoločnou témou ďalšieho cyklu programov pre škôlkarov. Zameriame sa na detaily, ktoré na prvý pohľad možno vyzerajú obyčajne, ale skrývajú rôzne zaujímavé tajomstvá.
Schovaní, neschovaní, idem!
Ako sa vraví „pod lampou býva najväčšia tma“, príbehy na obrazoch v tieni skrývajú rôzne prekvapenia.
 
 
 

28.4.2016 o 18.00 hod. v Kostote Ducha Svätého v Dúbravke - Oslava patrónky školy - G. B. Mollová - Slávnostná svätá omša pri príležitosti spomienky na patrónku školy sv. Giannu Berettu Mollovú. Po sv. omši slávnostné agapé v priestoroch kostola v spolupráci s rodinami.

 

MAREC

kriz

19.3.2016 (sobota) 9.30 hod. v Marianke pred kostolom - Krížová cesta - v čase predveľkonočného, pôstneho obdobia pozývame všetkých rodičov s deťmi k vytvoreniu vzájomného spoločenstva, aby sme spolu prešli s modlitbou Krížovú cestu.
 
 
 

kvapka vody

 

Deň vody – pri príležitosti Svetového dňa vody čakajú deti rôzne hry na tému voda

 

 

citanie knih

 

„Povieme si básničku“ – 6. ročník recitácie poézie a prózy v CMŠ. Prosíme všetkých rodičov o spoluprácu pri nacvičení ľubovoľnej krátkej básne alebo prózy, vhodnej pre vek 3 – 6 rokov.

21. - 23.3.2016 prebehnú triedne kolá.  Školské kolo 31.3.2016.
Všetci zúčastnení budú odmenení za usilovnosť.
Tešíme sa na veselé recitovanie.

 

 

umiestnenie v sutazi31.3.2016 sa uskutočnilo školské kolo v recitácii detskej poézie a prózy „Povieme si básničku“, ktoré prebiehalo za účasti všetkých detí MŠ. Troch najlepších recitátorov vybrala komisia a postúpili do súťaže „Mám básničku na jazýčku“ DK Dúbravka /máj – jún/. Ceny boli hradené z príspevkov Združenia rodičov MŠ Bilíkova.
Tu je poradie troch najúspešnejších:
1. miesto: Terezka Javornincká, Lienky (Detičky poznávajú farbičky)
2. miesto: Alžbetka Marková, Kuriatka (Jar)
3. miesto: Miška Matvijová, Motýle (Leporelo)

Všetci zúčastnení boli odmenení za usilovnosť.

 

 

VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY!
Oznamujeme rodičom, že počas veľkonočných sviatkov, bude materská škola zatvorená od 24.3.2016 (Zelený štvrtok) do 29.3.2016 (utorok).
Nástup do MŠ po veľkonočných sviatkoch je v stredu 30.3.2016.

 
 
 

FEBRUÁR

korculkovoOd 1. do 29.2.2016 (1.2., 3.2, 5.2., 8.2., 10.2, 12.2., 15.2., 17.2., 19.2., 29.2.) - pondelok, streda, piatok 9.45 - 10.45 hod. majú deti z našej materskej školy možnosť absolvovať 10 tréningových hodín (60 minútové lekcie) základov korčuliarskeho umenia v Ice aréne v Lamači. Na ľade sa im venujú profesionálni tréneri z Korčuľkova

Kurz je určený pre deti z tried Veveričky a Motýle. Prednosť majú prihlásené deti z triedy Motýle. Prihlášku je potrebné odovzdať Mgr. Patákovej v triede Veveričky. Cena za kurz je 60 eur, potrebné vyplatiť Mgr. Patákovej do 29.1.2016.

korculeDieťa potrebuje:

- Prilbu /môže byť aj lyžiarska / - POVINNÉ
- Tvrdé rukavice - POVINNÉ
- Nabrúsené korčule /najvhodnejšie sú na zaväzovanie/
- Chrániče lakťov, kolien a zápästí /podľa rozhodnutia rodičov/
- Odporúčame termo bielizeň a teplé oblečenie

 

 

karneval

4.2.2016 o 9.30 hod. - Fašiangový karneval. Deti v maskách odovzdávajú ráno rodičia do triedy. Občerstvenie pre deti zabezpečia rodičia, ráno pri príchode do triedy. /koláčiky, ovocie, nápoje / Program na karnevale je hradený z príspevkov Združenia rodičov.

 

 

 

pismenka11.2.2016 o 9.00 hod. v MŠ - Depistáž pre predškolákov, za ktorých rodičia odovzdali vyplnené dotazníky triednym učiteľkám. 1.skupina - menný zoznam bude na dverách triedy.

15.2.2016 od 15.00 do 16.30 hod. v MŠ - Vyhodnotenie, konzultácia pre rodičov s pani psychologičkou prevyšetrené deti 1. skupiny zo dňa 11.2.2016 (nehradí sa)

16.2.2016 o 9.00 hod. v   MŠ  - Depistáž pre 2. skupinu predškolákov. Menný zoznam bude na dverách triedy. Popoludní 16.2.2016 od 15.00 hod. bude v MŠ vyhodnotenie, konzultácia pre rodičov s pani psychologičkou prevyšetrené deti 2. skupiny (nehradí sa)

 

otvorene

 

22. - 26.2.2016 - Počas jarných prázdnin bude naša materská škola v prevádzke.  Neprítomnosť detí ohláste triednym pani učiteľkám.

 

 

JANUÁR

stastny novy rok 2016

 

stavanie snehuliakov

"My sa zimy nebojíme" - zábavné dopoludnie na školskom dvore, plné zimných hier so snehom, na snehu, stavanie najkrajšieho snehuliaka, iglu, šmýkanie na klzákoch.

 

logo slovenske narodne muzeum

 

20.1.2016 o 8.00 hod. - Návšteva Prírodovedného múzea SNM - Vajanského nábrežie. Dopoludňajšia aktivita pre deti z tried Veveričiek a Motýle. Doprava zabezpečená sponzorom Royalbus. Vstupné hradené z príspevkov Združenia rodičov.

 

traja krali

 

 

21.1.2016 o 9.30 hodv MŠ - Novoročná „Trojkráľová koleda“ za účasti pána farára a kaplána farnosti Dúbravka, detí a zamestnancov MŠ.

 

 

 

DECEMBER

Svaty Mikulas

 

 

4.12.2015 9.30 hod. v CMŠ - Príchod sv. MIKULÁŠA do MŠ s divadelným predstavením divadla Dunajka "Prvý ako anjelik alebo vitajte v Advente". Kultúrny program aj darčeky od Mikuláša pre všetky triedy sú hradené z príspevkov Združenia rodičov.

 

 

 

Ludovienka ludovi tanecnici

 

10.12.2015 Ľudovienka - výstúpenie pre rodičov detí, ktoré navštevujú tanečný krúžok v triede Lienky a Veveričky. Obe vystúpenia budú v triede Veveričiek: Lienky o 15.15 hod. a Veveričky o 16.10 hod.  Z kapacitných dôvodov sa vystúpenie týka iba detí riadne prihlásených, nie náhradníkov.

 

 

narodenie jezisa

„Predvianočný deviatnik“ - v triede Lienky - prijatie sv. rodiny, stíšenie sa v modlitbe a koledách, príprava na príchod Spasiteľa, Ježiša Krista v spoločenstve nás všetkých v materskej školy.  Pozývame všetkých rodičov a priateľov. Na vysvetlenie: Nie je povinné každodenné stretnutie, ale uvítame, ak si nájdete niekoľko, možno jedno popoludnie pre spoločné stretnutie počas deviatich dní. Zvlášť sa tešíme na tých, s ktorými sa budeme stretávať denne. Každodenne popoludní v triede Lienok o 16.00 hod. od 14.12. - 22.12.2015 /9 dní aj víkend o 15.00h v CMŠ/. V dni vianočných besiedok (15. a 17.12. začiatok presunutý na 16.45 hod.)      

 

vianocny stromcek chlapec

 

 

Vianočné besiedky v triedach - 15.12.2015 o 15.15 hod. Veveričky a Motýle, 17.12.2015 o 15.15 hod. Kuriatka a Lienky
Vianočné vystúpenie detí za účasti rodičov.
Po vystúpení pokračujú vianočné tvorivé dielničky s rodičmi.
Ak máte chuť, môžte prispieť občerstvením, veľká vďaka.

 

 

 

16.12.2015 o 9.30 hod. v CMŠ - "Snehuliačikovia" - divadelné predstavenie divadla Žihadlo. Všetky triedy. Hradené z príspevkov Združenia rodičov.

 

 

vianocne prazdniny

 

 

V čase vianočných prázdnin od 23. decembra 2015 (streda) do 7. januára 2016 (štvrtok) bude prevádzka materskej školy prerušená.
Nástup do MŠ bude v pondelok 11. januára 2016.

 

 

 

zatvorene 8.januara 2016Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,
oznamujem Vám, že z prevádzkovo – technických dôvodov bude dňa 8. januára 2016 prerušená prevádzka Cirkevnej materskej školy Gianny Berettovej Mollovej, Bilíkova 1, Bratislava.
Nástup po vianočných sviatkoch bude v pondelok 11. januára 2016 v riadnom prevádzkovom čase od 6.30h.
S úctou a prianím požehnaných vianočných sviatkov Mgr. Iveta Jánošíková, riaditeľka

 

Pozehnane vianocne sviatky

 

 

Požehnané vianočné sviatky, naplnené pokojom a radosťou z narodenia Pána a milostiplný nový rok 2016 praje kolektív zamestnancov CMŠ G. B. Mollovej

 
 
 
 
 

NOVEMBER

hrabanie listia

 

Priebežne počas mesiaca - „Staráme sa o náš dvor“ - S maskotom zdravia ZDRAVKOM budú deti pomáhať pri jesennom zbere lístia na školskom dvore, bádať, prečo padajú listy, vysvetlíme si, čo je starostlivosť o životné prostredie.

 

 

 

Vystava Trvale bydlisko ZEM11.11.2015 o 8.30 hod. Návšteva  Detského  múzea, Vajanského nábrežie  2 - Interaktívna výstava “Trvalé bydlisko - ZEM" na ktorej sa deti dozvedia, že s trochou úsilia by sme dokázali znovu použiť a recyklovať viac ako 70 percent odpadu na skládkach, kde sa nachádzajú také vzácne suroviny ako je sklo, kov alebo papier. Výstava je určená pre deti z tried Veveričky a Motýle.

logo Detske muzeumVedeli ste, že už zo 670 hliníkových plechoviek sa môže stať rám na bicykel a z 10 časopisov môžeme vyrobiť novú škatuľu na televízor? Interaktívna výstava je predĺžená do januára 2016, takže ju môžte navštíviť aj vy so svojimi deťmi - viac informácií nájdete na stránkach Detského múzea.
„Naučili sme sa lietať v povetrí ako vtáci,
potápať sa vo vode ako ryby.
Zostáva nám jediné,
naučiť sa žiť na zemi ako ľudia.“                                       
G. B. Shaw

 

Vysetrenie oci

 

12.11.2015 o 9.00 hod. - "Zdravé oči už v škôlke“ - Vyšetrenie zraku v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Je určené pre prihlásené deti, ktoré ešte uvedené vyšetrenie neabsolvovali. Pri prihlásení je potrebné podpísať informovaný súhlas rodiča.

 

 

Divadlo Pernikova striga Figa

 
 

19.11.2015 o 9.30 hod. v CMŠ - "Perníková striga Figa“ - divadelné interaktívne predstavenie divadla Dunajka  - Keď striga opravuje perníkovú chalúpku potrebuje pomoc detí a kadernícku kabelku. Pre všetky triedy, hradené z príspevkov Zruženia rodičov.

 

 

sv. Martin z Tours

 

počas mesiaca -  "sv. Martin z Tours“ - 4. ročník výtvarnej súťaže, ktorú organizuje farnosť Koválov. Deti z triedy Motýle.

 

 

Predstavenie LOLO a PISKOT

 

 

25.11. 2015 o 9.30 hod. v CMŠ divadelné predstavenie umelcov LOLO a PIŠKÓT so zimnou tematikou. Predstavenie získali deti z triedy Motýle ako cenu vo verejnom hlasovaní o najkrajšieho šarkana v OC Galéria Lamač, ktorého vyzdobili spolu s pani učiteľkami. Predstavenie je určené pre všetky triedy.

 

 

 

OKTÓBER

fotoaparat

2.10.2015 (piatok) Bezplatné fotografovanie detí na menovky, ktoré použijeme na skrinky v šatniach.

 

 

jesenna urodaOd 5.10.2015 - "Božia príroda" Máte dozreté plody tekvice, kukurice, jabĺk, hrušiek, orechov prípadne iných darov jesennej prírody? Budeme radi, ak nám nimi pomôžete spestriť halu. Plody jesene "Božiu prírodu" príde posvätiť v jesennom období pán farár. Ďakujeme.

 

 

divadielko7.10.2015 (streda) o 10:40 - presunuté predstavenie zo septembra -  v MŠ - "Malí huncúti" hudobno – divadelné, interaktívne predstavenie. Deťom vyrozpráva o hygiene, o zdravom stravovaní, o čarovných slovíčkach a o slušnom správaní.../hradené  z  príspevkov Združenia rodičov/
 
 

sarkanyOd 12. do 16.10.2015 - Šarkaniáda - do našej materskej školy prilietajú "ŠARKANY", ktoré deti zhotovia doma v spolupráci s rodičmi alebo súrodencami. Každý doma vyrobený šarkan bude odmenený, aj keď nepoletí :)
Tešíme sa na vaše šarkany!

 

ZMENA! Pre nepriaznivé počasie sa Zdravko presúva na utorok 20.10.2015. Od 15.30 do 17.00 hod. sa na školskom dvore uskutoční Deň zdravia "Zdravko" - zábavno-športové popoludnie s účasťou rodičov a detí, priateľov a zamestnancov MŠ, zamerané na pestovanie návykov zdravého životného štýlu.
Za účasti Zdravka, maskota pohybu a zdravého životného štýlu detí našej MŠ, budeme cvičiť, súťažiť a ochutnávať zdravé dobroty, ktoré pripravia pani kuchárky a možno i mamičky.
Všetci ste srdečne pozvaní.
Akcia sa v prípade dažďa ruší.

 

Tabula triedne rodicovske stretnutiePozývame Vás na triedne rodičovské stretnutia v CMŠ, ktoré sa uskutočnia v nasledovných termínoch:
21.10.2015 (streda) o 17.00 hod. v triede Kuriatka a Lienky
22.10.2015 (štvrtok) o 17.00 hod. v triede Veveričky a Motýle
Prosíme rodičov, aby na stretnutie prišli bez detí.
Ďakujeme.

 

V čase jesenných prázdnin v dňoch 29. októbra 2015 (štvrtok) až 30. októbra 2015 (piatok) sa pri zníženom počte detí prevádzka obmedzí na nižší počet tried (deti budú spojené).

 

SEPTEMBER

Začiatok školského roka 2015/2016

vitajte v skolke

Školský rok 2015/2016 v Cirkevnej materskej škole G.B.Mollovej začína v stredu 02.09.2015 o 6.30 hod. (prosíme rodičov, aby svoje deti priviedli najneskôr do 8:00 a do 8:15 opustili priestory škôlky, potom sa škôlka uzatvára).

Zamestnanci pripravili pre deti nové hry, piesne, zážitky, ktorými sa budú snažiť spríjemniť a obohatiť pobyt detí v MŠ a pomôcť tak k ľahšej adaptácii dieťaťa, ale i k prirodzenej príprave predškoláka na rolu
žiaka základnej školy. Na Vaše deti sa tešia aj 3 nové pani učiteľky Ingrid, Janka a Monika a pomocná kuchárka Renátka.

Počas letných prázdnin prebiehala revitalizácia materskej školy, Vaše deti tak budeme môcť privítať v zrekonštruovaných priestoroch.

Aktuálne zoznamy jednotlivých tried sú zverejnené na informačnej tabuli pred našou materskou školou.

Pobyt dieťaťa v Cirkevnej materskej škole Gianny Berettovej Mollovej je spojený s viacerými povinnosťami niečo zaplatiť alebo doniesť. Na stránke Poplatky a vecné plnenia by sme Vám chceli sprehľadniť všetky povinnosti a uľahčiť Vám tým ich plnenie.

Postupne na stránke pribudnú aktuálne oznamy, čo sa bude diať v škôlke v nasledujúcich mesiacoch. Sledujte naše stránky na internete alebo nástenky v MŠ.

Tešíme sa na Vás :)

 

meeting
 
8.9.2015 (utorok) o 17.00 hod. v triede Motýle (prízemie vpravo) - Plenárne stretnutie rodičov
Stretnutie sa uskutoční bez prítomnosti detí. 
 
 
Program:
1. Predstavenie zamestnancov, vedúcej ŠJ a informácie vedúcej ŠJ, duchovného správcu farnosti
2. Školský poriadok MŠ
3. Školský vzdelávací program "Svetielko", pilotnou fázou IŠVP
4. Plán aktivít školy na šk. rok 2015/2016
5. Zmeny v interiéri a exteriéri školy, čo nás čaká...
6. Ponuka krúžkov
7. Združenie rodičov MŠ Bilíkova - informácie o členstve, príspevku, činnosti, doplnenie a voľba nových členov výkonného výboru, spolupráca s MŠ
8. Diskusia, rôzne
 
kaplnka ruzencovej panny marie v Dubravke
 
 
14.9.2015 Dopoludňajšia vychádzka ku kaplnke Ružencovej Panny Márie v Dúbravke - deti z tried Veveričky a Motýle. Deti môžu priniesť kvety a kahančeky.
 
 
 
 

institut detskej reci

22.9.2015 - V spolupráci so SCŠPP Inštitút detskej reči prebehne v priestoroch našej MŠ logopedický skríning - orientačné vyšetrenie dieťaťa logopédom, zamerané na hodnotenie artikulácie (výslovnosti) a vývinu reči. Vyšetrenie bude realizované počas pobytu dieťaťa v MŠ.
Cena skríningového vyšetrenia je 10 eur vrátanie vypracovania logopedického nálezu..
V prípade záujmu o skríningové vyšetrenie Vášho dieťaťa, vyplňte, prosím, prihlášku na skríning a odovzdajte ju pani učiteľke do 14.9.2015. Vyplnenie prihlášky sa vzťahuje na jednorázové skríningové vyšetrenie, nezaväzuje Vás k dlhodobej spolupráci.
jazykLogopedický krúžok Šikovný jazýček v tomto školskom roku otvoríme/neotvoríme podľa počtu detí, vyžadujúcich logopedickú starostlivosť.
Súkromné centrum ŠPP Inštitút detskej reči - www.detskarec.sk
 
 

s olo zadarmo do zoo

23.9.2015 - S OLO zadarmo do ZOO - deti z tried Veveričky a Motýle.
Každé dieťa donesie mrkvu ako vstupenku do ZOO a 10 prázdnych PET fliaš alebo tetrapakov do súťaže OLOMPIÁDA.

mrkva

Prosíme rodičov, aby deťom z tried Veveričky a Motýle nachystali ruksak, pitie v umelohmotnej fľaši, malú sladkosť, dobrú náladu a v prípade nepriaznivého počasia aj pršiplášť. Deti je potrebné doviesť do materskej školy do 8.00 hod. Doprava je zabezpečená objednaným autobusom, ktorý je hradný z príspevkov Zrduženia rodičov. Symbolické vstupné do ZOO je 1 mrkva pre zvietatko na osobu. To všetko vďaka projektu OLOMPIÁDA, do ktorého sme zapojení.

 
 
 

efektivne rodicovstvo

23.9.2015 o 16.30 hod. v triede Veveričky v MŠ - Efektívne rodičovstvo - prednáška pre rodičov.
- Máte pocit, že neviete reagovať na detský hnev?
- Zdá sa vám, že vás deti neposlúchajú?
- Cítite, že prísnosť a trestanie nepomáha?
Vstup voľný. Prednášajúca: Martina Vagačová, lektorka Efektívneho rodičovstva
 
 
modliace sa dieta
 
 
24.9.2015  o   9.30 hod. v MŠ v triede Lienok - Detská svätá omša (pre deti a zamestnancov MŠ)
 
 
 
 
 
biela pastelka25.9.2015 - zbierka Biela pastelka - V našej materskej škole bude umiestnená pokladnička Bielej pastelkyAj vďaka vášmu príspevku môže Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska zlepšovať životy ľudí, ktorí musia zrak nahradiť inými zmyslami. Minulý rok sa v našej MŠ vrámci hlavného zbierkového dňa podarilo vyzbierať sumu 45.92 eur. Ďakujeme, že pomáhate nevidiacim vrátiť sa do života.
vypocujte si

Audio spot, ktorý pre vás nahovorili Michal Handzuš a Marián Geišberg

Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

Zbierkové miesto v našej materskej škole:Biela pastelka u nas v skolke

 

 

 

JÚN