Kronika akcií 2013/2014

AUGUST

Od 28.7.2014 (pondelok) do 29.8.2014 (piatok) bude prevádzka materskej školy prerušená z dôvodu letnej dovolenky zamestnancov. 

 

JÚL

Od 1.7.2014 (utorok) do 25.7.2014 (piatok) bude prevádzka materskej školy zabezpečená na základe vopred nahláseného záujmu rodičov, uhradených poplatkov za stravu a čiastočnú úhradu na prevádzku v nižšom počte tried v upravenom čase od 7.00 do 16.30 hod. (letná prevádzka)

 

JÚN

 

16.6.2014 o 16.00 hod. v triede Lienky -  informačné stretnutie rodičov detí, ktoré boli prijaté do našej MŠ a nastúpia do CMŠ v šk. roku 2014/2015

 

Folklórik – krúžok na ľudovú nôtu pre deti z triedy Kuriatok a Lienok (apríl – jún) - hradený individuálne rodičmi

každý štvrtok 1. skupina 15.00 - 15.30 hod. 2. skupina 15.45 - 16.15 hod.
Náhradné hodiny:
Náhradná hodina 9.6. /pondelok/ za 19.6.2014
Náhradná hodina 16.6. /pondelok/ za 26.6.2014.

Plánované vystúpenie pre rodičov Folklórik:
1.skupina 17.6.2014 o 15.15 hod.
2.skupina 18.6.2014 o 15.15 hod.

 

18.6.2014 o 10.30 hod. - „Te Deum“ - ďakovná svätá omša na konci školského roka 2013/2014 v CMŠ

 

19.6.2014 o  9.30 hod. - Vystúpenie vybraných detí, zo speváckeho krúžku „Kvietky“, v Blumentálskom kostole pri príležitosti osláv 20. výročia založenia školy CSOŠE  P. G. Frassatiho
 

 

 
19. 6.2013 o 15.30 hod. Slávnostná rozlúčka s deťmi odchádzajúcimi do ZŠ, spojená svystúpením pre rodičov a priateľov školy

 

24.6.2014 odjazd z MŠ o 8.15 hod. - Spoločný poldenný výlet do Marianky spojený so sv. omšou v Bazilike narodenia Panny Márie
Prineste si so sebou batôžtek s nápojom v malej plastovej fľaši, ovocím a sladkosťou (nie čokoládovou!). Autobus je hradený z príspevkov Združenia rodičov.
Zmena termínu!!! Z dôvodu infekčnej choroby kiahne, ktorá zasiahla aktuálne, najviac deti z triedy Motýľov, presúvame výlet detí do Marianky, na 24.6.2014. Hurá, tešíme sa!

 

Slávnostné ukončenie šk. roka a poďakovanie svätou omšou, vedenou kňazom.

 

 

MÁJ

Od 6.5.do 20.5.2014  Predplavecká príprava detí - plaváreň Pasienky, pre deti z tried Veveričiek a Motýľov. Hradené individuálne rodičmi.

 

12.5. – 16.5.2014 Olompiáda - každé dieťa prinesie 10 ks (môže aj viac:) plastových fliaš a tetrapakov od nápojov a mlieka. Naša MŠ je zapojená do súťaže s OLO.

 

Folklórik – krúžok na ľudovú nôtu pre deti z triedy Kuriatok a Lienok (apríl – jún) - hradený individuálne rodičmi
každý štvrtok 1. skupina 15.00 - 15.30 hod. 2. skupina 15.45 - 16.15 hod.
Náhradné hodiny:
Náhradná hodina 30.4. /streda/ za 1.5.2014 – voľný deň
Náhradná hodina 7.5. /streda/ za 8.5.2014 – voľný deň
Náhradná hodina 9.6. /pondelok/ za 19.6.2014
Náhradná hodina 16.6. /pondelok/ za 26.6.2014.
Plánované vystúpenie pre rodičov Folklórik:
1.skupina 17.6.2014 o 15.15 hod.
2.skupina 18.6.2014 o 15.15 hod.

 

Deň matiek v MŠ - program detí pre mamičky, babičky, tety a krstné mamy:
20.5.2014  o 15.30 hod. v triede Kuriatok
21.5.2014  o 15.30 hod. 
v triede Lienok a v triede Veveričiek
22.5.2014  o 15.30 hod. 
v triede Motýľov

 
 
28.5.2014 o 15:00 - Otvorená hodina anglického jazyka v triede Veveričiek
 

 

 

 

 

 

 

 

Týždeň detskej radosti pre všetky deti, pri príležitosti MDD:

Pondelok 26.5.2014 doobeda - Diskotéka s klaunom Pepele a deťmi. Hradené z finančných prostriedkov Združenia rodičov.


Utorok 27.5.2014 o 9.30 hod. - „Farbičkový koncert s Miou“. Hradené z finančných prostriedkov Združenia rodičov.


Streda 28.5.2014 doobeda  - Návšteva hasičskej zbrojnice v Dúbravke - všetky triedy. Hradené z finančných prostriedkov Združenia rodičov.

 

Štvrtok 29.5.2014 o 10.30 hod. Klauniáda pre deti. Hradené z finančných prostriedkov Združenia rodičov.

 


Piatok 30.5.2014  o 9.00 hod. a 10.00 hod. - Žonglujeme so žonglérom Alexom. Hradené z finančných prostriedkov Združenia rodičov.

 

APRÍL

29.4.2014 Návšteva Biofarmy Príroda v Stupave, poldenný výlet detí
Bolo potrebné si priniesť: ruksak, nápoj v malej umelohmotnej fľaši, ovocie alebo malú sladkosť, pršiplášť a dobrú náladu :)
 

28.4.2014 o 18.00 hod. - Oslava patrónky školy - G.B.Mollová v Kostole Ducha svätého v Dúbravke

Riaditeľka a zamestnanci Cirkevnej materskej školy G. B. Mollovej v Bratislave, srdečne pozývali všetkých rodičov, priateľov a ctiteľov sv. Gianny Beretty Mollovej, na slávnostnú svätú omšu, ktorá sa konala v pondelok 28.4.2014 o 18.00 hod. v Kostole Ducha Svätého v Bratislave - Dúbravke. 
Po skončení slávnostnej svätej omše, boli všetci srdečne vítaní na tradičné agapé v pastoračnej miestnosti kostola, ktoré pripravili zamestnanci, za pomoci rodičov cirkevnej materskej školy.

 

24.4.2014 – „Ufúľaná rozprávka“ - divadielko pre deti v MŠ (Divadlo Žihadlo) – téma životné prostredie, ako sa oň staráme. Hradené z príspevku Združenia rodičov MŠ Bilíkova.
 

 

23.4.2014 – Deň Zeme - doobedňajšie aktivity v MŠ, zamerané ku Dňu Zeme /bádanie, kreslenie, využitie druhotných surovín../ Materiál hradený z príspevku Združenia rodičov MŠ Bilíkova.

 

VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY!

Oznamujeme rodičom, že počas veľkonočných sviatkov, bude materská škola zatvorená od 17.4.2014 (zelený štvrtok) do 22.04.2014 (utorok).
Nástup do MŠ po veľkonočných sviatkoch je v stredu 23.4.2014.

 

 

14.4.2014 od 7.30 do 16.30 hod. - vydávanie rozhodnutí o prijatí, neprijatí dieťaťa do MŠ v šk. roku 2014/2015 v riaditeľni MŠ.

 

9.4.2014 o 9.00 hod. - Skríning zraku v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska - využili sme príležitosť a zapojili sa do programu diagnostiky vývinových zrakových porúch u detí predškolského veku v materských školách „Zdravé oči už v materskej škôlke“.

Na základe písomného súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa, v našej MŠ. Vyšetrenie bolo určené prioritne pre deti, ktoré sa ho v roku 2012 nezúčastnili/v tom čase nenavštevovali MŠ alebo sa nemohli skríningu zúčastniť kvôli chorobe. Vyšetrenie bolo bezdotykové, neinvazívne, hravé, pomocou prístroja Plusoptix.

Informácia pre rodičov, ktorí potrebujú využiť služby očného lekára:
MUDr. Gabriela Slezáková
Kudlákova 7
Bratislava - Dúbravka
tel. kontakt: 02/64360737 alebo 02/63430737

Konzultáciu k očnému skríningu, realizovanému v MŠ 9.4.2014, Vám poskytne:
Ing. Tatiana Winterová, vedúca oddelenia soc. služieb Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
tel. kontakt: 02/69203424 alebo 0905 936974

 

Od 3.4.2014 každý štvrtok (apríl – jún) Folklórik - krúžok na ľudovú nôtu pre prihlasené deti z tried Kuriatka a Lienky. 1. skupina od 15.00 do 15.30 hod. a 2. skupina od 15.45 do 16.15 hod. deti podľa rozpisu.

 

1.4.2014 o 9.30 hod. v MŠ  - divadlo „Vítanie jari“ hudobno – interaktívne detské pásmo. Hradené z príspevku Združenia rodičov MŠ Bilíkova.

 

MAREC 

31.3.2014 o 9.30 hod. - „Škriatok Piatok“ - divadelné predstavenie v priestoroch MŠ pre všetky deti MŠ. Hradené z príspevkov Združenia rodičov.

 
 

31.3.2014 (pondelok) od 7.30 do 16.30 hod - Zápis detí do materskej školy na šk. rok 2014/2015

 

 
 

29.3.2014 (sobota) 10.00 hod. v Marianke pred kostolom - v čase predveľkonočného, pôstneho obdobia boli pozvaní všetci rodičia s deťmi k vytvoreniu vzájomného spoločenstva, aby sme spolu prešli s modlitbou Krížovú cestu. Sprevádzal nás pán kaplán Janko a svojou prítomnosťou nás milo potešil aj pán farár Mirko Bederka. Fotky nájdete tu.

 
 

27.3.2014 o 9.30 hod. - Školské kolo v recitácii detskej poézie „Povieme si básničku“, prebiehalo za účasti všetkých detí MŠ. Troch najlepších recitátorov vybrala komisia z rodičov a pedagógov a postúpili do súťaže „Mám básničku na jazýčku“ DK Dúbravka /máj – jún/. Ceny boli hradené z príspevkov Združenia rodičov MŠ Bilíkova.

Tu je poradie troch najúspešnejších:

 

 

 

 

 

 

25.3.2014 doobeda - Triedne kolo v recitácii detskej poézie „Povieme si básničku“, prebiehalo vo všetkých štyroch triedach MŠ.
Išlo o aktivitu v spolupráci s rodinou. Dieťa si doma pripravilo a naučilo sa  primeranú báseň. Ceny boli hradené z príspevkov Združenia rodičov MŠ Bilíkova.

Traja najlepší recitátori z triednych kôl postúpili do školského kola:
Kuriatka: Michaela Matvijová, Michal Semko, Hanka Uhrínová
Lienky: Bruno Bandura, Lukáš Czirák, Ester Kubasová
Veveričky: Lukáš Kočiš, Tereza Dobrovičová, Tamara Habarová
Motýle: Natália Harasníková, Hugo Végh, Šarlota Winterová

 

22.3.2014 (sobota) dopoludnia, školský dvor – Jarná brigáda - Skrášlime deťom okolie škôlky – dobrovoľná akcia rodičov a priateľov našej materskej školy – obnova a montáž nových hracích prvkov na školskom dvore, maľovanie vláčika, hrabanie lístia, skrášľovanie školského dvora – každá pomocná ruka bola vítaná. 

Za všetky deti Vám ďakujeme za Váš čas a pomoc počas sobotňajšej jarnej brigády na školskom dvore. Deti sa tešia z vynoveného vláčika, nových koníkov na dvore a skrášleného okolia. Veľká vďaka všetkým zúčastneným!

 

 

21.3.2014 Deň vody – pri príležitosti Svetového dňa vody čakali deti rôzne hry na tému voda

 
 

19.3.2014 o 8.30 hod. - Fotografovanie detí - Fotografuje sa každé dieťa a to nezáväzne.
Vážení rodičia, to znamená: ak sa Vám ponuka zapáči, môžete si ju zakúpiť po jej dodaní. Ak nie, jednoducho fotky svojho dieťaťa vrátite. (fotí sa aj celá postava, oblečenie dávajú rodičia)
Cena sady je 10 EUR. Celá sada obsahuje:
1 ks fotoalbum 26 x26 cm – 4 ročné obdobia s portrétom 15x20 cm
1 ks fotografia 13x18 cm v rámčeku 17x22 cm – celá postava
1 ks spoločná fotka celej triedy 13x18 cm tablová
1 ks magnetka 5x7 cm
1 ks kalendárik 6.4x9.6 cm
2 ks fotografia 10x15 cm

 

V týždni od 17.3 – 21.3.2014 dopoludnia - Návšteva miestnej knižnice v Dúbravke, Sekurisova ul. „Marec - mesiac knihy“.

 

4.3.2014 o 10.00 hod. Svätá omša v kostole Ducha Svätého pre deti z tried Motýľov a Veveričiek

 
 

FEBRUÁR

18.2.2014 smepozvali priateľov a rodičov, ktorí mali záujem o výchovu a vzdelávanie dieťaťa v duchu katolíckeho náboženstva a uvažovali umiestniť dieťa v našej CMŠ alebo chceli iba nazrieť na edukačný proces, na Deň otvorených dverí”.

Dopoludnia 8.30 - 10.00 hod.
Popoludní  14.45 - 16.00 hod.

Tešili sa na nich deti a zamestnanci CMŠ

14.2.2014 dopoludnia - PINOCCHIO - Svetoznáma rozprávka v muzikálovom prevedení v podaní žiakov a pedagógov ZUŠ Istrijská v DK Dúbravka.

 

 

6.2.2014 o 9.30 hod. – Hurá, hurá, je tu bál, FAŠIANGOVÝ KARNEVAL! v našej škôlke. Vstup do triedy bol len v maskách. A prišiel aj Šašo Maroš :) Fotogaléria z fašiangového karnevalu.

 

 

5.2.2014 - Divadelné predstavenie "Snehová kráľovná" - vystúpili deti z našej škôlky. Fotogaléria z divadelného predstavenia Snehová kráľovná.

 

31.1. – 21.2.2014 pondelok, streda a piatok od 9.45 do 10.45 hod. – Korčuľovanie pre prihlásené deti z našej materskej školy - 10 tréningových hodín (60 minútové lekcie) základov korčuliarskeho umenia v Ice aréne v Lamači. Na ľade sa im venujú profesionálni tréneri z Korčuľkova.

Dieťa potrebuje:
- Prilbu /môže byť aj lyžiarska/ - POVINNÉ
- Tvrdé rukavice - POVINNÉ
- Nabrúsené korčule /najvhodnejšie sú na zaväzovanie/
- Chrániče /lakťov, kolien a zápästí/
- Odporúčame termo bielizeň a teplé oblečenie

 

JANUÁR

Návšteva najstarších detí v základnej škole pred zápisom do ZŠ - spolupráca so ZŠ Beňovského a Spojenej školy sv. Františka z Assisi

Dňa 27.1.2014 v pondelok,  dopoludnia, deti z triedy Motýľov a Veveričiek (predškoláci ), navštívili kamarátov v Spojenej škole sv. Františka z Assisi, aby zažili pred svojim nástupom do základnej školy, aké je to byť žiakom. Počas vyučovania na dvoch vyučovacích hodinách sa interaktívne zapojili a spolu so žiakmi - prvákmi,  plnili jednoduché žiacke úlohy. Fotogaléria z návštevy v Spojenej škole sv. Františka z Assisi.

21.1.2014 v utorok dopoludnia, navštívili deti z triedy Motýľov a Veveričiek (predškoláci), kamarátov v Základnej škole Beňovského. Je to škola, s ktorou vzájomne rozvíjame priateľstvo, formou rôznych aktivít. Jednou z aktivít je i uvedená návšteva, aby si deti z našej školy, skúsili, aké to je byť na chvíľku, žiačikom prvej triedy. Fotogaléria z návštevy ZŠ Beňovského.

 

15.1.2014 (streda) o 16.30 hod. - Rodičovské združenie len pre rodičov všetkých PREDŠKOLÁKOV z tried Motýľov a Veveričiek

Téma: „Dieťa a jeho blížiaci sa vstup do základnej školy.“ – spoločne s psychologičkou Mgr. Janou Kalnou a pani učiteľkami zo Základnej školy Beňovského a Spojenej školy sv. Františka z Assisi.

Stretnutie rodičov s psychológom - oboznámenie rodičov s tématikou školskej zrelosti a možnostiach využívania služieb Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

 

V dňoch 13.1.2014 (pondelok) a 15.1.2014 (streda) od 8.00 hod. - Depistáž detí pred vstupom do základnej školy.
Ide o psychologické vyšetrenie detí, ktorých rodičia odovzdali vyplnené dotazníky a súhlas k vyšetreniu triednej pani učiteľke – iba PREDŠKOLÁCI z tried Motýľov a Veveričiek.
Deti budú vyšetrené v hore uvedených dňoch podľa rozpisu.
V deň vyšetrenia svojho dieťaťa je potrebná účasť rodiča na konzultácii s p. psychologičkou od 14.45 do 17.00 hod. v CMŠ!

 

DECEMBER

25.12.2013 Jasličková pobožnosť v Kostole Ducha Svätého v Dúbravke o 15.00 hod. Fotogaléria z Jasličkovej pobožnosti v Dúbravke.

 

 

Predvianočný deviatnik v materskej škole 12.12.2013 - 20.12.2013 o 16.00 hod. v triede Lienok.
Spoločné stretnutie rodín, ktoré sa stíšením v adventnom čase pripravili na príchod Božieho dieťaťa. 

 

Vianočné besiedky
11.12.2013 o 15:30
 Vianočné vystúpenie detí v triedach  Kuriatok a Lienok, za účasti rodičov. Foto vianočné vystúpenie v triede Lienok.

12.12.2013 o 15:30 Vianočné vystúpenie detí v triedach  Veveričiek a Motýľov, za účasti rodičov.

Po vystúpení pokračovali vianočné tvorivé dielničky s rodičmi.
Veľká vďaka všetkým rodičom za občerstvenie, ktoré pripravili.

 

9.12.2013 o 9.30 hod. Zimný koncert s Miou v CMŠ - interaktívne, hudobné predstavenie pre deti (www.miapredeti.sk) Fotogaléria z koncertu s Miou.

 

 

 

5.12.2013 o 9.30 hod. v CMŠ pre deti zo všetkých tried - Divadelné predstavenie “Perla šťastia“

V dopoludňajších hodinách sme v našej CMŠ privítali Svätého Mikuláša. Fotogaléria z Mikulášskej nádielky.

/obidve akcie boli hradené z príspevku ZR MŠ Bílikova/

NOVEMBER

Návšteva soľnej jaskyne na základe písomného súhlasu a dohody s rodičmi detí, AMASOL – Soľná jaskyňa a ozdravovacie centrum – len pár krokov od našej materskej školy na ulici kpt. Rašu 6 v blízkosti reštaurácií Salon Yukon a Šrámek. www.amasol.sk

Triedne rodičovské stretnutia v CMŠ:

19.11.2013 o 16.30 hod. v triede Kuriatok a Lienok

20.11.2013 o 16.30 hod. v triede Veveričiek a Motýľov

 

14.11.2013 o 10.30 hod. – Pipi Dlhá Pančucha – DK Dúbravka

Predstavenie je určené pre deti z tried Veveričiek a Motýľov. Vstupné 2 eurá/dieťa hradí ZR MŠ Bílikova.

Svetoznáma rozprávka v podaní muzikálového divadla ALKANA - muzikál o dievčatku, ktoré sa nikdy nenudí. Deti pobaví svojim vystúpením v cirkuse, bitkou s veľkými zlodejmi , stane sa černošskou princeznou na ostrove Kurekuredut, naučí sa tancovať Bašumbu a privedie nových kamarátov na lodi cez more do svojej vily vilôčky. Dokáže tak všetkým, akú silu má priateľstvo a veselý smiech.

V týždni od 11. - 15.11.2013 dopoludňajšia jesenná, športovo-náučná vychádzka do blízkej prírody, ktorej sa zúčastnili deti zo všetkých tried – deti si mohli priniesť batôžky na chrbát s malým občerstvením. Fotogaléria čoskoro.

 

4.11.2013 DENTALALARM – projekt prevencie ústneho zdravia. 

Náučno preventívny program starostlivosti o zúbky Dental Alarm, počas ktorého deťom odborne priblížili návyky správnej starostlivosti o chrup lektorky Stanka a Romanka - medičky, budúce stomatologičky. Ďakujeme za zaujímavé informácie, ktoré pripravili pre deti. 

Ako sme sa z toho všetky deti tešili? Pozrite si fotky z Dentalalarmu :)

 

OKTÓBER

23.10.2013 Bezplatné fotografovanie detí na menovky, ktoré použijeme na skrinky v šatniach, vešiačiky v umyvárni a postieľky v spálni.

21. - 25.10.2013 Šarkaniáda - do našej materskej školy prileteli "ŠARKANY", ktoré deti zhotovili doma v spolupráci s rodičmi alebo súrodencami. Každý doma vyrobený šarkan bol odmenený, aj keď neletel :) Ďakujeme za Vašich šarkanov! Šarkany vyzdobili vstupnú halu našej materskej školy.

14.10.2013 Slávnostné požehnanie jesennej úrody v materskej škole
V tento deň sa spoločne stretli deti všetkých tried a zamestnanci  materskej školy spolu s pánom kaplánom Jankom, aby nám slávnostne požehnal dary Božej prírody, ktoré pomohli dopestovať naši starí rodičia, rodičia ba aj niektoré naše deti. Dary sme umiesnili v hale materskej školy za pomoci pani učiteľky Majky, Ivetky a tety Alenky a Ruženky, aby sme si takto všetci pripomenuli  vďaku všetkým, ktorí starostlivo zabezpečujú Dary Božej prírody v súčinnosti s Božou pomocou.

Jesenná vychádzka do prírody, ktorej výsledkom bola výstava jesenných plodov.

4.10.2013 Deň zdravia – Zdravko - zábavno-športové popoludnie s účasťou rodičov a detí. zamerané na pestovanie návykov zdravého životného štýlu od 15.30 do 17.00 hod. na školskom dvore. Ak máte doma fotky z tejto akcie a chceli by ste sa o nich podeliť aj s ostatnými, prosím, pošlite nám ich emailom, príp. stiahnuté na USB kľúči. Fotogaléria z Dňa zdravia.

SEPTEMBER

25.9.2013 Deň bielej pastelky - ukážka Výcvikovej školy psov - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Fotogaléria z ukážky výcviku psa pre nevidiacich

 

 

 

24.9.2013 S OLO zadarmo do ZOO (vďaka projektu OLOMPIÁDA) - návšteva ZOO, ekovýchova zber plastových fliaš. Fotogaléria zo ZOO.

 

 

 

 

17.9.2013 Slávnostná svätá omša Veni Sancte a prosba o pomoc a silu Ducha Svätého do nového školského roka 2013/2014. Pripájame zopár fotiek zo slávnostnej omše.
 

 

 

 

16.9.2013 O dvoch babkách Ježibabkách /Divadlo na vešiaku/ - činoherné, divadelné, interaktívne, predstavenie

Kráľovná víl zakliala na tristo rokov dve sestry Fintibabu a Šušľobabu za ich márnomyselnosť, neposlušnosť a lenivosť. Musia žiť na kraji lesa v starom domčeku, kde si na nich nikto ani nespomenie. Majú svoje sny, ktoré sa im však nikdy nesplnia. Kliatbu z nich môžu sňať iba deti. Potom konečne pochopia, že nesmú byť sebecké a musia žiť aj pre druhých. Príbeh je popretkávaný peknými pesničkami, ktoré si radi spolu zaspievame…
 

12.9.2013 Vychádzka ku kaplnke Ružencovej Panny Márie v Dúbravke (Veveričke a Motýle).
Pri príležitosti sviatku všetkých Márií sa deti z tried Veveričiek a Motýľov z Cirkevnej materskej školy Gianny Berettovej Mollovej prišli pokloniť a pomodliť k malej jaskynke so sochou Panny Márie, ktorá sa nachádza v starej Dúbravke blízko kostolíka - kaplnky Panny Márie. Jaskyňa je vybudovaná na Brižitskej ulici ako kópia Jaskyne zjavenia z francúzskych Lúrd. Deti si doniesli so sebou kytičky a ich pani učiteľky im zapálili sviečky, aby si mohli vyprosiť svoje modlitby za svojich najbližších.