Veveričky

vevericky

3. trieda: 4 - 5 ročné deti

 - 
 - učiteľka RNDr. Jarmila Filipčíková

trieda vevericky