Lienky

lienky

2. trieda: 3 - 4 ročné triedy

Iveta Baroková - triedna učiteľka
Mgr. Iveta Jánošíková - riaditeľka CMŠ

trieda lienky