Včielky

 

     3. trieda: 4 - 5 ročné deti

     Mgr. Alžbeta Beláková, rehoľná sestra,  triedna učiteľka
     Lucia Honíšková, učiteľka 

trieda vevericky