Kuriatka

kuriatko

1. trieda: 2,5-3 ročné deti

  Eliška Brejková - triedna učiteľka

  Miroslava Lukackova  - učiteľka 

 
  

trieda kuriatka