Adaptácia dieťaťa na materskú škôlku

Materská škola je pre dieťa veľkou zmenou a výzvou zároveň. Je to prvý krok k budovaniu sociálnych zručností.

Je dôležité aby rodičia pomohli dieťaťu vyrovnať sa s touto novou a záťažovou situáciou.

Individuálny adaptačný proces - príprava doma:

 • vytváranie pohody doma
 • kvalitná citová väzba na matku
 • podporovanie psychickej odolnosti
 • upevňovanie citovej stability
 • posilňovanie odolnosť voči stresu
 • prispôsobovať denný režim doma a režim v MŠ
 • rozvíjať osamostatňovanie sa dieťaťa

Postupný adaptačný proces v MŠ:

 • spoznávanie prostredia MŠ, detí a dospelých
 • predlžovanie pobytu dieťaťa /dopoludnie, celý deň/
 • skrátenie prítomnosti rodiča pri odovzdávaní dieťaťa učiteľke
 • prijímanie dieťaťa spolu s obľúbenou hračkou
 • výber vhodných metód a foriem práce
 • vytváranie pokojnej otvorenej a priateľskej atmosféry
 • jednotný postup všetkých dospelých
 • individuálny postup rešpektujúci osobité potreby dieťaťa

Dĺžku pobytu a spôsob postupnej adaptácie písomne dohodne riaditeľka s rodičom pred nástupom do materskej školy. Po vyhodnotení priebehu adaptácie triednymi učiteľkami rozhoduje riaditeľka po dohode s rodičom o pokračovaní alebo ukončení adaptácie v prípade neschopnosti dieťaťa zvyknúť si na prostredie materskej školy.

 

Súbor: 

PrílohaVeľkosť
PDF icon Adaptácia dieťaťa v materskej škole152.63 KB