GOOD YEAR - Bezpečná škôlka

good year bezpecna skolka

Projekt „Goodyear – Bezpečná škôlka“ sa zameriava na najzraniteľnejších účastníkov v cestnej premávke, na  deti – chodcov. 

Deti v predškolskom veku sa pri svojom pohybe na ceste často správajú úplne nepredvídateľne a zdanlivo nelogicky. Navyše, nie sú schopné udržať pozornosť, nevedia sa sústrediť a ľahko sa rozptýlia. V kombinácii s nízkou schopnosťou odhadu rýchlosti a správania sa ostatných sú veľmi rizikovými účastníkmi cestnej premávky. Vzhľadom na svoju veľkosť a hmotnosť sa môžu ľahko stať obeťami dopravnej nehody, v lepšom prípade môžu nehodu zaviniť.

Zásadnú úlohu v príprave bezpečného pohybu detí na cestách a v ich blízkosti hrajú v predškolskom veku predovšetkým rodičia a ostatní príbuzní, ktorí sa s deťmi vonku pohybujú a sprevádzajú ich napríklad do a zo škôlky. Prinášame pre nich niekoľko základných rád:

·   Naučte dieťa rozoznať rozdiel medzi vozovkou a chodníkom.

·   Bezpečná časť chodníka je vždy najviac vzdialená od vozovky. Učte dieťa chodiť po tejto strane chodníka.

·   Pri prechádzaní učte dieťa, aby nebehalo a vždy voľte najkratšiu trasu cez vozovku, primárne po vyznačenom prechode, ak je dostupný.

·   Ak nie je možné využiť na prechádzanie vyznačený prechod pre chodcov, nadchod či podchod, naučte dieťa vybrať si v okolí najvhodnejšie miesto na prechádzanie. Bude to miesto, odkiaľ má dobrý výhľad na čo najdlhší úsek cesty v oboch smeroch a kde na neho zároveň dobre vidia blížiaci sa vodiči.

·   Pri prechádzaní mimo prechod upozornite dieťa na zvýšené riziko.

·   Dieťa by si malo čo najskôr osvojiť základný postup pri prechádzaní: zastaviť, rozhliadnuť sa, pokojne ale čo najrýchlejšie prejsť.

·   Učte dieťa sledovať premávku okolo seba a zoznamujte ich s jej základnými pravidlami, dopravnými značkami a so semaformi. Okrem zraku by malo používať i sluch, často je nemožné zbadať blížiace sa nebezpečenstvo.

·   Pri vysvetľovaní a nacvičovaní pravidiel prechádzania sa snažte vžiť do roly dieťaťa. Nie vždy môže vzhľadom na svoju výšku vidieť to, čo vy.

·   Používajte jednoduché a jasné povely: „Zastav sa!“ „Stoj!“ „Choď!“

·   Obliekajte deti do výrazného farebného oblečenia s reflexnými prvkami.

·   Vy ste vzorom a učiteľom, preto svojim deťom choďte vždy príkladom!