Stretneme sa v Marianke.

Srdečne pozývam rodičov, starých rodičov deti, a ich blízkych ako aj zamestnancov a priateľov našej Cirkevnej materskej školy G.B. Mollovej na, Krížovú cestu, / sobota/ 18.05.2013, do Marianky, spoločne s pánom  kaplanom Jankom. Stretneme sa o 10.00 pri kostole v Marianke

Teším sa na spoločne prežité vzácne chvíle,                                                                                  riaditeľka CMŠ