Požehnanie jesenných darov prírody.

Dnes 14.10.2013 sa spoločne stretli deti všetkých tried a zamestnanci  materskej školy spolu s pánom kaplanom Jankom, aby nám slávnostne požehnal  dary Božej prírody, ktoré pomohli dopestovať naši starí rodičia, rodičia ba aj niektoré naše deti. Dary sme umiesnili v hale materskej školy za pomoci pani učiteľky Majky, Ivetky a tety Alenky a Ruženky, aby sme si takto všetci pripomenuli  vďaku všetkým, ktorí starostlivo zabezpečujú Dary Božej prírody v súčinnosti s Božou pomocou.