Začína nový školský rok!

29.08.2020

Vážení rodičia, milé deti, priatelia,

s radosťou Vám oznamujeme, že začiatok nového školského roka 2020/2021, sa uskutoční  v stredu 2. septembra 2020 v prevádzke MŠ od 7.00h do 17.00h.
Zoznamy detí, zaradenie do tried nájdete na skle vstupného vchodu do materskej školy.
Z dôvodu pretrvávajúcej pandémie ochorenia COVID-19 budeme od príchodu do materskej školy dodržiavať osobitné ochranné a bezpečnostné opatrenia. Boli vypracované na základe pokynov Ministerstva školstva a Úradu verejného zdravotníctva a sú súčasťou Dodatku Pracovného poriadku CMŠ G. B.Mollovej č..2

Podmienky vstupu do školy: https://www.minedu.sk/data/att/17071.docx (alebo na stiahnutie nižšie)

Tlačivá k novému šk. roku

Vážení rodičia,
žiadame Vás o vyplnenie nasledujúcich tlačív a ich odovzdanie v písomnej podobe triednej pani učiteľke dieťaťa. Na identických tlačivách vydaných na stretnutí rodičov v MŠ 25.8.2020, je nesprávny dátum 31.8.2020, je potrebné prepísať ho na 1.9.2020. Skontrolujte si prosím aj správnosť tlačív tak, aby boli totožné s nižššie uvedenými.

Dotazník: https://www.minedu.sk/data/att/17069.docx (alebo na stiahnutie nižšie)

Vyhlásenie: https://www.minedu.sk/data/att/17070.docx (alebo na stiahnutie nižšie)

PrílohaVeľkosť
Súbor Oznam12.25 KB
Súbor zdravotny_dotaznik.docx20.83 KB
Súbor vyhlasenie.docx16.87 KB
PDF icon Dodatok č.285.82 KB