Výchova k čnostiam: MÁJ - RADOSŤ

08.05.2019

• Deti potrebujú vyrastať v radostnom a harmonickom prostredí, v ktorom sú vzťahy medzi ľuďmi príjemné a srdečné. Rodičia a učitelia si musia uvedomiť, že sami musia žiť radostne, ak to chcú učiť deti.

• Dospelí  majú deti naučiť tešiť sa z maličkostí, vychutnávať si jednoduché a každodenné veci, radovať sa a tešiť sa v rodine, v škôlke. Deti musia vidieť u vychovávateľov pozitívny postoj aj pred neočakávanými a niekedy nepríjemnými situáciami. Radosť učíme deti tým, že ju žijeme.

• Učíme deti objavovať pozitíva v ľuďoch a rôznych situáciách.

• Povzbudzujme deti za vynaložené úsilie byť radostné aj pri prekonávaní ťažkostí.

• Zaujímajme sa  o starosti  našich detí a povzbudzujme ich k radostnému prekonávaniu sa.

• Radosť  prejavujeme rôznymi spôsobmi: pozitívnym pohľadom na udalosti, optimizmom, dobrou náladou, vtipkovaním, prijatím našich slabostí ...

 

AKTIVITY V TRIEDE
3- 4-roční – pomáham s radosťou

 • Pozrieme si obrázok a položíme deťom nasledujúce otázky:
 • Čo robí Sam? Aká atmosféra je v rodine? Prečo si myslíte, že sú veselí? Skúsime aj my byť veselí, ak keď sme hladní a unavení?
 • V triede sa snažíme vytvoriť radostnú atmosféru. Zabávame deti rôznymi príbehmi, vtipmi, nelogickými faktami a tým podnecujeme v deťoch radosť a smiech. Dávať druhým príležitosť na smiech (obveseľovať ich).
 • Modelujeme a následne rozpoznávame z plastelíny rôzne druhy úsmevu.

4- 5-roční - pýtam si veci s úsmevom

 • Pozrieme si obrázok a položíme deťom nasledujúce otázky:
 • Čo robí Sam so zdvihnutou rukou? O čo chce požiadať?
 • Ako si to žiada? S úsmevom, alebo je nahnevaný? Koho si myslíš, že o to poprosí?
 • V tejto prvej polovici mesiaca môžeme od detí vyžadovať, aby si žiadali veci s veľkým úsmevom. Keď na to zabudnú, učiteľka im to pripomenie hovoriac: „Nerozumiem, o čo ma žiadaš.“ Takto si uvedomia, že sa majú usmiať.
 • Môžeme s deťmi urobiť aktivitu, pri ktorej budeme klásť dôraz na žiadanie vecí s úsmevom. S úsmevom aj odpovedáme

5- 6-roční - pozdravím sa s radosťou

 • Pozrieme si obrázok a položíme deťom nasledujúce otázky:
 • Kto je na obrázku? Čo robí Lola a Sam?
 • Ako pozdravujú vodiča autobusu?
 • Deti nakreslia na papier tvár bez úst. Na druhé papiere potom nakreslia rôzne úsmevy, ktoré si vystrihnú. Striedaním rôznych úsmevov priložením na tvár, vyjadrujú deti pocity.
 • Každé dieťa vyhotoví „pozdravovača“. Nakreslia siluetu ruky, potom vystrihnú a prilepia na paličku. Cez voľný čas sa môžu zdraviť touto paličkou.

 

AKTIVITY DOMA
3- 4-roční – pomáham s radosťou

 • Porozprávajte sa so svojím dieťaťom o tom, kedy je šťastné. Som šťastný, keď iným pomáham? Pomáham s radosťou?
 • Snažte sa o prežívanie radosti spolu so svojím dieťaťom pri pozeraní televízie, čítaní kníh, alebo prezeraní obrázkov, ktoré sú zábavné.
 • Ak dieťa prejavuje radosť, pripomínajte mu, že je milované, že má kamarátov, vás, starých rodičov...

4- 5-roční - pýtam si veci s úsmevom

 • Snažte sa počas tohto mesiaca viac ako inokedy,  pýtať si od svojich detí veci s úsmevom. Porozprávajte sa s dieťaťom, čo si o téme rozprávali v škôlke.
 • Dohliadnite na to, aby si deti pýtali veci s úsmevom nielen od vás, ale aj od ostatných členov domácnosti, známych, kamarátov.
 • Môžete si vytvoriť úsmev z plastelíny alebo nakresliť obrázok,  ktorý vám bude pripomínať,  ako si máte žiadať o veci.

5- 6-roční - pozdravím sa s radosťou

 • Pri rozhovore s dieťaťom sa opýtajte, prečo si myslí, že treba ľudí pozdraviť s radosťou.
 • Konkretizujte so svojim dieťaťom malé pozornosti, ktoré by mohlo prejavovať svojim súrodencom, alebo iným členom rodiny, aby boli radostní. Vaše dieťa z toho bude mať veľkú radosť.
 • Môžete si spoločne vyrobiť masku, ktorá bude znázorňovať radostný výraz. Tú si následne môže dieťa odložiť do svojej izby, a pohľadom na ňu si neustále pripomínať, aký dôležitý je úsmev.