Výchova k čnostiam: APRÍL - OCHRANA PRÍRODY

13.04.2019

* Všetci sme zodpovední za našu planétu a preto nezabúdajme, že každý z nás môže prispieť k tomu, aby sa nám na Zemi žilo lepšie.

* Deti  pociťujú výnimočný záujem o prírodu. Majú radi zvieratká, stromy, parky, záhradky… Preto je dôležité ich už od mala učiť, že o prírodu je potrebné sa starať.


* Učme ich, ako môžu aj oni prispievať k udržovaniu a starostlivosti o prírodu a životné prostredie.
* Deti sa naučia vážiť si prírodu, keď sú  im  rodičia a učitelia  príkladom.
* Aby sme deťom vštepili rešpekt k prírode, je dobré poveriť ich nejakou úlohou, ktorá vyžaduje starostlivosť o nejakú rastlinku alebo zvieratko.
* Zapájame sa do aktivít ako Deň Zeme, Deň vody.
* Snažme  sa s deťmi tráviť dosť času v prírode – doma na záhrade, v parku, v lese.
* Vypestujme si na záhradke alebo balkóne nenáročné rastlinky, (bazalku, pažítku, jahody, paradajky) ktoré potom využijete pri výrobe nejakej dobroty v kuchyni.
* Ak nemáme žiadne domáce zvieratko, môže vyrobiť kŕmitko pre vtáčiky a pravidelne doň dávať semiačka a vtáčiky pozorovať.
* Trieďme odpad – už 3 ročné deti vedia podľa farieb zberných nádob určiť, čo kam patrí.
* Snažme sa viac chodiť pešo a na bicykli a na krátke vzdialenosti nevyužívať auto.

 


Aktivity V TRIEDE
3- 4-roční – na dvore máme vždy čisto

 • Prezrieme si obrázok a položíme deťom nasledujúce otázky:
 • Kde sa nachádzajú deti? Čo robia?
 • Je dvor čistý? Páči sa ti? Je tam niečo, čo sa ti nepáči?
 • Ako sa môžeme postarať o dvor?
 • Deti si môžu priniesť do školy rastliny. Tie, ktoré sú určené do exteriéru, zasadíme vonku (ak je to možné) a tie, ktoré sú vhodné do interiéru uložíme v triede.
 • Požiadame deti, aby dali návrhy, ako sa treba starať o prírodu, aby vždy tam kam pôjdeme, po nás zostalo čisto.

 

4- 5-roční- starám sa o zvieratká

 • Prezrieme si obrázok a položíme deťom nasledujúce otázky:
 • Čo robí Sam a Lola?  Ktoré zvieratká sú na obrázku?
 • Ktoré z detí má doma zvieratko? Prečo je dôležité sa starať o zvieratká?
 • Zahráme si s deťmi hru na zvieratká. Deti imitujú rôzne zvieratká, snažia sa uhádnuť o aké zvieratko ide a potom povedia ako sa o neho môžeme starať.
 • Môžeme si spolu s deťmi zasadiť nejakú rastlinku, o ktorú sa potom trpezlivo staráme a pozorujeme ako rastie.

 

5- 6- roční- nechám tiecť vodu, len keď ju potrebujem

 • Pozorujeme obrázok a pýtame sa detí:
 • Kde sú deti?
 • Čo robí Sam? A čo robí Lola?
 • Ako môžeme šetriť vodou? Je to dôležité?
 • V triede sa porozprávame o tom, odkiaľ pochádza voda ktorú pijeme, ktorou polievame, perieme a pod. Deťom vysvetlíme dôležitosť neplytvania  s vodou.
 • Môžeme sa s deťmi poprechádzať po školskom dvore a ukázať im, ako je voda veľmi dôležitá pre život rastlín.

 

Aktivity DOMA
3- 4-roční – na dvore máme vždy čisto

 • Porozprávajte sa s dieťaťom, čo si o téme rozprávali v škôlke a požiadajte ho, nech povie, niektoré z návrhov, ktoré mali jeho spolužiaci v triede ohľadom starostlivosti o prírodu.
 • Využite tento cieľ na realizovanie aktivít na čerstvom vzduchu - zasadiť nejakú rastlinu, natrhať kvety a usušiť ich… Taktiež môžete ísť na piknik do prírody, aby sa dieťa naučilo, čo treba robiť so smeťami a ako má po sebe zanechať čisto.

 

4.- 5-roční- starám sa o zvieratká

 • Spolu s dieťaťom si pozrite obrázok a porozprávajte sa o zvieratkách ktoré sa tam nachádzajú a ako sa o ne máme starať.
 • Je dobre poveriť konkrétnou úlohou primerané veku dieťaťa starostlivosť o rastlinku alebo zvieratko.
 • Ukážte dieťaťu knižku o zvieratkách, v ktorej vidia kde žijú, čo jedia a pod. Taktiež je príležitosť navštíviť spolu farmu, alebo ZOO, kde vidia zvieratka naživo.

 

5- 6-roční- nechám tiecť vodu, len keď ju potrebujem

 • Nechajte dieťa porozprávať, čo robili v škôlke.
 • Konkretizujte s dieťaťom, čo budete robiť, aby ste doma neplytvali vodou: používať pohárik na umývanie zubov, nenechať tiecť vodu počas umývania zubov, zapnúť pračku až keď je plná, polievať rastliny krhlou a pod.
 • Zverte mu jednu rastlinu, aby sa o ňu staralo a vysvetlite mu, ako to má robiť.