KRÁTKE STRETNUTIE RODIČOV, KTORÝCH DETI NASTUPUJÚ V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021, DO CIRKVNEJ MATERSKEJ ŠKOLY GIANNY BERETTOVEJ MOLLOVEJ, SA USKUTOČNÍ V PRIESTORE MATERSKEJ ŠKOLY, DŇA 25.AUGUSTA 2020 V UTOROK O 15.30 HOD.

01.08.2020

Prosím Vás, o dodržanie hygienických opatrení,dezinfekcia rúk, nasadenie rúška pred vstupom a v priestoroch budovy, použitie návlekov na topánky pri pohybe v budove.
Ďakujem za pochopenie,                                   

s úctou Mgr. Iveta Jánošíková, riaditeľka