Čnosti november

06.11.2018

PRACOVITOSŤ - november

Rodina je tiež miestom, kde sa dieťa učí byť tímovým hráčom. Ak je dieťa zapojené do práce, získava tak praktické zručnosti, skúsenosti, pracovnú morálku, pocit užitočnosti, radosť zo spoločnej činnosti. Batoľatá a predškoláci majú prirodzenú túžbu napodobňovať to, čo robíme. Samozrejme, že to ešte dobre nevedia. Musíme im „pomáhať, aby mohli pomáhať“ a to mnohých rodičov odradí. Využime teda prirodzenú túžbu detí, podchyťme ju a rozvíjajme. Určite to oceníme, ak budú deti staršie a budú považovať prácu ako niečo samozrejmé a prirodzené.

 •  3.- 4. ročné deti rady robia úlohy, ktoré im zadáme. Musíme im ale pomôcť, aby to, čo začali, aj dokončili. Týmto u nich budujeme návyk vytrvalosti.
 •  Dospelí musia pamätať na to, aby nezačali s deťmi novú činnosť a nedokončili predchádzajúcu.
 • Učíme ich, že nie je dôležité robiť veľa vecí a nedokončiť ich, ale že dôležitejšie je, aby dobre dokončili činnosť, ktorú robia.
 • U 4.- 5. ročných detí treba podporovať námahu, ktorú vynaložia, aby dobre a na čas dokončili svoju prácu.
 •  Deti v tomto veku majú sklon nechať sa veľakrát rozptýliť počas práce. Preto je dôležité, aby boli neustále usmerňované, aby s trpezlivosťou robili to, čo majú, a hlavne, aby to dokončili dobre a na čas.
 • Počas hry môžeme jednoduchým a zábavným spôsobom zadať nejaké časovo ohraničené aktivity.
 • Je dôležité, aby dieťa videlo zmysel svojej námahy a úspech, keď prácu urobí dobre a načas. Úlohou rodičov a učiteľov je motivovať deti, aby s radosťou a spontánne dokončili začatú prácu.
 • Budúcnosť dobrého študenta začíname formovať už teraz.
 • 5.-6. ročné deti nadobúdajú návyky základnej autonómie, ktoré im umožňujú rozvíjať ich iniciatívu v nových situáciách a obvyklých úlohách.
 • My dospelí by sme mali oceniť dobre vykonané práce detí, aby sme ich podporili v zlepšovaní sa.
 • Je dobré naučiť ich ohodnotiť svoju vlastnú prácu, aby objavili spokojnosť zo snahy z dobre vykonanej a dokončenej práce.
 • Učíme deti myšlienke, že najlepšia práca nie je tá, ktorá je skôr hotová, ale tá, ktorú sme sa snažili urobiť čo najlepšie podľa svojich možností.
 • Je dôležité, aby sme vštepovali deťom vytrvalosť, aby si postupne zvykali dokončiť začaté veci.

Aktivity doma

3- 4. roční – dokončím svoju prácu

 • Vyzvite dieťa, aby vám pomohlo spolu dokončiť danú prácu, ktorú robíte.
 • Po tom, ako sa dieťa dohrá, musí si poupratovať všetky hračky, s ktorými sa hralo. Dávajte pozor, aby neboli odložené len niektoré hračky. Treba, aby dieťa vedelo, že je potrebné dobre upratať, to znamená odložiť všetky hračky.
 • Na to, aby dieťa dobre rozumelo Vášmu cieľu, Vám môže poslúžiť napr.jedlo. Na tanier mu naberieme len toľko jedla, koľko zje (radšej menej a potom pridáme). Nie je dobré, keď si dieťa navykne na to, že sa jedlo vyhadzuje, alebo nedoje len tak z vrtochu.

4.- 5. roční- dokončím svoju prácu načas

 • Dieťa musí mať aj doma nejakú zodpovednosť za službu, ktorú môže ľahko urobiť (pozbierať servítky zo stola, odložiť topánky do poličky, . . . ) Ak už má takú službu, môžete to využiť na to, aby ju urobilo vždy na čas a dobre. Ak sme mu ešte nezverili nejakú prácu, teraz je ten najvhodnejší čas. Porozmýšľajte spolu s ním, čo by sa mu páčilo robiť.
 • Začnite dieťaťu vytvárať návyk na prácu, aj keby to malo byť len kreslenie alebo vystrihovanie niečoho. Nech má na danú aktivitu primerané miesto, aby nebolo zbytočne rozptyľované (pohodlný stôl, poriadok na stole, vypnutý televízor . . .).

5.- 6. roční- pracujem dôsledne bez náhlenia

 • Veďte dialóg so svojím dieťaťom ohľadom činností, ktoré zvykne robiť doma. Dajte mu poznať, že keď robí veci rýchlo a nedôsledne, výsledok môže mať chyby. Určte mu za cieľ počas tejto prvej polovice mesiaca aby vykonávalo nejakú z jeho činností pomaly a dôkladne.
 • Môžete požiadať svoje dieťa, aby vám pomohlo pri nejakej domácej práci. Snažte sa ho naučiť, ako robíte veci a prečo sú dôležité i malé detaily.
 • Môžete poprosiť svoje dieťa, aby vám pomohlo uskutočniť nejakú úlohu v domácnosti. Snažte sa mu ukázať ako robiť veci správne a prečo si dávať pozor aj na malé detaily.

Aktivity v triede

3- 4. roční- dokončím svoju prácu

1. Pozrieme si spoločne obrázok a deťom dáme tieto otázky:

 • Ako urobila svoju prácu Lola a ako Sam?
 • S ktorou prácou je spokojná učiteľka?
 • Sme spokojní aj my sami?
 • Začneme novú prácu, ak sme neskončili predchádzajúcu prácu?

2. Deťom dáme úlohu, aby si skontrolovali svoje doteraz urobené práce. Ak nájdu niečo nedokončené, teraz je ten správny čas, aby si to dokončili.

3. Zahráme sa s deťmi hru. Začneme im spievať nejakú pesničku (rozprávať rozprávku), ktorú deti poznajú a po chvíľke stíchneme, aby deti mohli samy dokončiť

4.- 5. roční- dokončím svoju prácu načas

1. Pozorne si pozrieme s deťmi obrázok a pýtame sa ich nasledujúce otázky:

 • Je Samova práca dokončená?
 • Bude spokojný, keď ju dokončí?
 • Prečo by sme mali svoju prácu vždy dokončiť?
 • Je pekná nedokončená práca?

2. Hráme sa, že dokončujeme vety. Učiteľka začne vetu a deti ju majú dokončiť s nejakým významom. Napr: „V obchode kúpime . . . , V škole sa naučím . . . „

3. Hráme sa na tabuli. Učiteľka začne písať postupne číslice (písmená, slová). Nechá to bez dokončenia. Deti dostanú úlohu uhádnuť, aké je to číslo, písmeno, slovo, a dokončiť to.

5.- 6. roční- pracujem dôsledne bez náhlenia

1. Pozeráme sa na obrázok a dávame deťom nasledujúce otázky:

 • Kto je na obrázku?
 • Kto pracuje dobre a pokojne? Kto má najčistejšiu a najkrajšiu prácu?
 • Čo sa stane ak sa veci robia príliš rýchlo?
 • Čo je dôležitejšie; robiť veci rýchlo, alebo dobre?

2. Môžeme zorganizovať hru, ktorá pozostáva zo značenia cesty po ktorej ideme a udržujeme rovnováhu. Deti by sa mali snažiť ísť po tej ceste v rámci zaznačených značiek. Takto si môžu vyskúšať, že ak idú príliš rýchlo, pravdepodobne zídu z trate  alebo spadnú.

3. Rozprávame príbeh, ktorý obsahuje nezmysly. Môžeme začať tým, že hovoríme: „Poviem vám príbeh, ktorý niekto napísal príliš rýchlo, a preto sú v ňom chyby. Vy musíte tieto chyby v príbehu nájsť.“