Aj vďaka Vám sme pomohli

13.11.2014

24. september 2014 bol hlavným dňom 13. ročníka verejnej zbierky Biela pastelka na podporu nevidiacich a  slabozrakých. V našej materskej škole bola umiestnená pokladnička Bielej pastelky, kde sa podarilo vyzbierať 45.92 eur. Aj vďaka vášmu príspevku môže Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska zlepšovať životy ľudí, ktorí musia zrak nahradiť inými zmyslami.

Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

Diplom Biela pastelkaÚnia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, organizátor verejnej zbierky Biela pastelka, je občianske združenie, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím, ich priatelia a príbuzní i rodičia nevidiacich a slabozrakých detí. Má 4 183 členov združených v 67 základných organizáciách. Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje klientom bezplatne. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska bola založená 7. apríla 1990.

pomahame nevidiacim a slabozrakym