Čo nás najbližšie čaká

DECEMBER

7.12. o 9.00 (piatok), divadelné predstavenie pre deti, divadlo Dunajka „ Prvý ako anjelik alebo Vitajte v advente“ + príde sv. Mikuláš aj s nádielkou pre všetky deti.  (Hradené z príspevku ZR).

 

 

11.12. v utorok v dopoludňajších hodinách sa uskutoční bezplatný logopedický skríning - depistáž pre deti, ktoré majú vyplnený dotazník a informovaný súhlas (rodič si ho vypýta od p. triednej učiteľky).

 

11.12. do 19.12. denne, pozývame Vás, všetkých rodičov aj s deťmi na predvianočný Deviatnik - prichýlenie svätej rodiny, stíšime sa pri spoločnej modlitbe a koledách v triede Lienok. Stretávať sa budeme v tomto období denne o 16.00.

 

 

 

 

 

13.12. o 15.15  (štvrtok), v triede Kuriatok, vianočné tvorivé dielničky + program detí. Pozývame rodičov detí v triede Kuriatok.

14.12. o 15.15  (piatok), v triede Veveričiek, vianočné tvorivé dielničky + program detí. Pozývame rodičov detí v triede Veveričiek.

17.12. o 15.15 (pondelok), v triede Lienok, vianočné tvorivé dielničky + program detí. Pozývame rodičov detí v triede Lienok.

18.12. o 15.15  (utorok), v triede Motýlikov, vianočné tvorivé dielničky + program detí. Pozývame rodičov detí v triede Motýlikov.

 


 

 

Vianočné prázdniny od 24.12.2018 do 5.1.2019, stretneme sa 7.1.2019 v pondelok.

Želáme Vám pokojné, radostné a požehnané vianočné sviatky.

 

 

 

NOVEMBER

6.11. spomienková vychádzka, zapálenie sviečky na cintoríne v Dúbravke za zosnulých, deti z triedy Motýlikov (deti môžu priniesť kahanček).

 

 

9.11. „Šarkaniáda“, výstava doma vytvorených šarkanov v hale MŠ od 5. do 9.11. odovzdať triednej pani učiteľke (malá odmena pre deti, ktoré sa zapoja do výstavy hradené ZR).

 

 

„Lieky nie sú cukríky“, deti triedy Veveričiek, Motýlikov, návšteva lekárne k téme staráme sa o svoje zdravie.

 

 

 

„Tajomstvo zdravej kuchyne“ -  hry, ochutnávky - šalát, ovocná šťava, enviro aktivity pre všetky triedy.

 

„Zdravie z prírodnej lekárne“ - hry, enviro aktivity, bylinky a zdraviu prospešné potraviny, všetky triedy.

 

 

12.11. o 9.00 pre všetky triedy, sférické kino v materskej škole, vo veľkej nafúknutej kopule si deti prezrú príbeh z prírody, hviezdy... (hradené z príspevkov ZR MŠ Bilíkova).

 

 

 

20.11. o 10.00 návšteva SNG, deti z triedy Motýľov, projekt „Dôležité taľafatky“– témy: fotografia, predmety, všednosť, výnimočnosť. Čo je už len zaujímavé na veciach, ktoré máme dennodenne v rukách? A kto a prečo by takéto bežné veci chcel zachytiť a uchovať na dlhý čas? Spoločne preskúmame diela, kde obyčajné veci hrajú neobyčajnú úlohu (hradené z príspevkov ZR MŠ Bilíkova).

 

 

24.11. sobota, jesenná brigáda na školskom dvore v spolupráci so ZR MŠ Bilíkova, bližšie informácie budú na plagátiku. Tešíme sa na spoločné stretnutie a pomoc pri úprave školskej záhrady a okolia.

 

 

 

26.11. o 10.00 hudobná rozprávka „O 12-ich mesiačikoch“, ujo Ľubo, interaktívne predstavenie pre deti (hradené z príspevkov ZR MŠ Bilíkova).

 

 

 

 

Celoročne zberáme papier do kontajnera, pred materskou školou. Podľa možnosti môžu rodičia papier, doniesť a hodiť do papierového kontajnera. Zber plastov podľa výzvy, budú ešte dve, do konca školského roka           Ďakujeme!