Veľkonočné prázdniny

25.03.2018

Prevádzka cirkevnej materskej školy

bude prerušená od 29.03.2018 (štvrtok) do 03.04.2018 (utorok).

CMŠ bude v prevádzke od stredy 04.04.2018.

 

Láska Zeleného štvrtku, viera Veľkého piatku, 

nádej Bielej soboty a víťazstvo

Veľkonočnej nedele
nech Vás posilní a Vaše rodiny naplní

pokojom a milosťou.