Výchova k čnostiam: MAREC - STATOČNOSŤ

03.03.2019

Pozývame rodičov na metodické stretnutie k tejto čnosti 4.3. o 16.30 v triede Lienok.

* Ak deti nevedieme vo výchove k premáhaniu sa, môžu veľmi ľahko padnúť do zlozvyku, ktorým je „stále sa na niečo sťažovať“. Ak nechceme, aby dieťa stále za niečo fňukalo, nemôžeme mu neustále ustupovať.
* Sila premáhania sa je základom všetkých ostatných čností.
*  Dieťa je dobré už od malička viesť k striedmosti a skromnosti. Tak sa naučí byť šťastné a spokojné aj s málom, čo má a vie byť za to vďačné.
* Deti si premáhanie sa rozvíjajú vtedy, keď to dospelí od nich vyžadujú. Rodičia a učitelia musia vyžadovať od deti malé sebazapretia, ktoré sú adekvátne ich veku a osobnosti.
* Pri rozvíjaní tejto čnosti pomáha šport adekvátny k ich veku, ako napríklad bicyklovanie, beh a pod.
* Pomáhajme deťom, aby sa počas celého dňa snažili dosiahnuť malé ciele v sebazapieraní.
* Požiadavky na deti majú byť v súlade s úrovňou ich vyspelosti. Nemôžeme požadovať  veľké veci, ani ich  žiadať o viac vecí naraz.
* Musíme ich  často motivovať slovami: „Ty to zvládneš!“ „Ty to dokážeš!“. Tieto povzbudenia ich motivujú a pozývajú bojovať a učia ich  prekonávať sa. Je dôležité ich námahu oceniť.
* Deti treba povzbudzovať a nedovoliť im vzdať sa pri najmenšej prekážke. Nie je správne myslieť si, že ich uchránime, ak budeme robiť veci za ne. Máme im pomáhať prekonávať problémy a dávať im rady. Učíme ich, aby postupne samy prekonávali prekážky a nie aby sme ich my odstraňovali a vo všetkom ochraňovali.
* Ako vždy, rodičia by mali byť najlepším vzorom pre svoje deti, ktoré sa od nich učia. Deti si všímajú, ako sa ich rodičia snažia prekonávať prekážky, ako reagujú a hlavne, že sa nevzdávajú.


Aktivity v triede
3- 4- roční – nesťažujem sa, som statočný

Pozorujeme obrázok a deťom položíme nasledujúce otázky:

 • Čo sa stalo Samovi? Bolí ho koleno?
 • Pomáha mu Lola? Tiež takto pomáhame našim kamarátom?
 • Ak ma niečo bolí, plačem a sťažujem sa celý deň?
 • Je správne povedať dospelému, keď ma niečo bolí? – Áno.
 • Na precvičovanie si tejto čnosti sa s deťmi zahráme hru. Jeden padne, bude plakať, sťažovať sa, ale po chvíľke vyskočí a pomôže druhému, čo padol.
 • Porozprávame deťom príbeh, v ktorom sa dieťa veľakrát zapiera, aby pomohlo rodičom, o čo ho žiadajú.

 

4- 5- roční- sedím pekne, aby som mohol pracovať

Pozorujeme obrázok a pýtame sa detí:

 • Čo vidíme na obrázku? Kto sedí lepšie? Lola alebo Sam?
 • Prečo je dôležité sedieť pekne, keď pracujeme?
 • Ako vyzerá práca, keď nesedíme pekne?
 • Zahráme si stoličkovú hru. Z hry vypadáva ten, kto si nesadne pekne alebo sa sťažuje.
 • Môžeme dať do triedy obrázok, ktorý nám pripomína, aby sme pri práci pekne sedeli.

 

5- 6- roční- zjem všetko, čo mi dajú

Pozorujeme obrázok a pýtame sa detí:

 • Čo vidíme na obrázku? Ako sa správa Sam?
 • Snažíme sa jesť aj to, čo nám nechutí?
 • Deti si modelujú rôzne jedlá z plastelíny. Niektoré im chutia a iné nechutia. Treba sa s deťmi porozprávať, prečo je dôležité jesť rôzne druhy jedál.
 • Deti môžu doniesť do triedy rôzne druhy ovocia. Urobia ovocnú misu.


 

Aktivity doma
3- 4- roční – nesťažujem sa, som statočný

 • Rozprávajte sa so svojím dieťaťom. Vyzvite ho, aby si spomenulo na nejakú situáciu, keď sa udrelo a nesťažovalo sa toľko.
 • Pripomeňte dieťaťu, že byť statočný, znamená poslúchnuť a neodvrávať, ak má ísť načas do postele, alebo vykonať niečo, čo mu poviete.

 

4- 5- roční- sedím pekne, aby som mohol pracovať

 • Porozprávajte sa so svojim dieťaťom o tom, čo robili na túto tému v škôlke. Pripomínajte mu, že musí sedieť pekne v škôlke, ale aj doma.
 • Ak sedí za stolom, kde si kreslí, alebo počas jedenia, dohliadnite na to, aby sedelo v správnej polohe. Dajte mu nejaký obrázok alebo značku, ktorá mu pripomenie, že má správne sedieť.
 • Ako v každom návyku, tak aj v tomto ste ako rodičia prvým príkladom. Sedieť pekne pri čítaní, jedení, pozeraní televízie . . .


5- 6- roční- zjem všetko, čo mi dajú

 • Porozprávajte sa so svojim dieťaťom o tom, čo robili na túto tému v škôlke. Vaše           5-ročné dieťa by si už malo zvyknúť jesť rôzne druhy jedál. Najlepšia cesta ako to dosiahnuť,  je neustúpiť, aj keď sa bude sťažovať, že mu to nechutí.
 • Snažte sa doma pripravovať vyváženú a pestrú stravu. Viete, čo mu chutí a čo mu nechutí. Podľa toho zostavte jedálniček, aby mu aspoň jeden chod jedla chutil. Tak dosiahnete, že si dieťa ľahšie navykne jesť všetko.