Výchova k čnostiam: JÚN - PRAVDOVRAVNOSŤ

03.06.2019

• Deti medzi tretím až šiestym rokom už vedia, že treba hovoriť pravdu a nemôžu klamať. Preto je dôležité ich na to upozorňovať a rozvíjať návyk hovoriť pravdu.

• Môže sa stať, že niekedy si deti mýlia skutočnosť s fantáziou. Nerozlišujú medzi nimi jasne rozdiely, a preto musíme tento fakt prijať a nebyť priveľmi kritickí. Treba ich však usmerňovať v tom, čo je pravda a postupne s citom poukazovať na rozdiely medzi realitou a tým, čo majú vysnívané.

• Je dôležité pýtať sa detí na veci z ich bežného života, ktoré prežívajú v rodine a v škôlke. Komunikujeme s  nimi, a ak je potrebné usmerníme to, čo vidíme, že nie je realitou či už doma, alebo v škôlke, aby sa vedeli zorientovať.

• Deťom pomôže, keď ich ohodnotíme a poukážeme na chybu, ktorej sa dopustili, no nemali by sme byť veľmi prísni, aby sa nebáli trestu. Zamedzíme tak tomu, aby sa deti nebáli povedať pravdu.

• Trojročné deti majú veľkú výhodu v tom, že si dokážu veľmi ľahko osvojiť úprimnosť od svojich rodičov a vychovávateľov. Dôležité je, aby dospelí hovorili pravdu.

• Je nevyhnutné venovať špeciálnu pozornosť klamstvu pri obhajovaní sa. Takéto klamstvo musíme razantne odmietnuť, lebo inak hrozí, že sa ľahko klamstvo zmení na zvyk. Je dôležité, aby sme ich pri napomínaní nikdy nenazvali klamármi, no musíme im povedať, že je dôležité hovoriť pravdu.

• Keď dieťa nie je úprimné, snažme sa prísť na to, čo bolo príčinou takéhoto správania. Je dobré, aby dospelí takéto situácie nedramatizovali, ale aby formovali dieťa k zmene takéhoto správania.

 


AKTIVITY V TRIEDE
3 - 4- roční: som úprimný, pravdovravný, statočný

• Pozorujeme obrázok a pýtame sa dieťaťa nasledujúce otázky:
• Čo sa asi mohlo stať? Hovorí Lola pravdu?
• Hnevá sa mamička? Ako sa cíti Lola počas rozhovoru s mamičkou?
• A čo Sam? Urobil niečo ? Ako sa cíti?
• Deti sa na príkladoch učia jednoduchšie, a tak sa dokážu naučiť rozlišovať medzi pravdou a klamstvom. Môžeme si zahrať hru “ Letí, letí všetko letí . . . „
• Porozprávame deťom rozprávku o Pinocchiovi.


 

4 - 5- roční: hovorím vždy pravdu na prvýkrát

• Pozorujeme obrázok a pýtame sa dieťaťa nasledujúce otázky:
• Kto je na obrázku? Čo sa stalo? Čo robí Sam?
• Prečo niekedy čakáme, kým povieme pravdu?
• Nájdeme si príbeh o klamárovi. Poukážeme na to, čo sa stane, ak budeme stále klamať a nehovoriť pravdu. Budú nám potom inokedy veriť?
• Snažíme sa  opisovať veci okolo seba pravdivo a čo najpresnejšie.

 

5 - 6- roční: som veľký a hovorím pravdu

• Pozorujeme obrázok a pýtame sa detí:
• Čo vidíme na obrázku? Čo robí Lola? Je mama smutná, alebo spokojná?
• Snažíme sa vždy hovoriť pravdu?
• Povieme deťom rozprávku o Pinocchiovi a vyvodíme z nej mravné ponaučenie.
• Deti môžu nakresliť Pinocchia a rozvešať obrázky po triede.

 

AKTIVITY DOMA

3 - 4- roční: som úprimný, pravdovravný, statočný

• Porozprávajte sa s dieťaťom o obrázku.
• Aj napriek tomu, že sa nahneváte na dieťa, ak niečo vyvedie (rozbije, rozleje), je dôležité zachovať pokoj a dieťa nepotrestať, no vyžadovať nápravu, ak sa dá. Najmä je dôležité, aby dieťa pocítilo istotu, že ak povie pravdu, je prijaté aj napriek tomu, že spravilo niečo nesprávne.
• Vysvetlite dieťaťu, čo znamená byť statočný. Nápomocná vám môže byť aj postava Pinocchia.

 


4 - 5- roční: hovorím vždy pravdu na prvýkrát

• Porozprávajte sa so svojím dieťaťom, čo robili v škôlke.
• Vyzývajte dieťa k úprimnosti a prejavte mu svoju radosť, ak vidíte, že hovorí pravdu, aj keď ho to stojí veľa síl. Pravda povedaná na prvýkrát, nás oslobodí od klamstva.
• Nakreslite veľké číslo 1, aby si ho dieťa mohlo vyfarbiť a aby mu stále pripomínalo, že pravdu sa má hovoriť hneď na prvýkrát.

 

 

5 - 6- roční: som veľký a hovorím pravdu
• Porozprávajte sa s dieťaťom, čo si o téme rozprávali v škôlke.
• Porozprávajte sa o hodnote úprimnosti, ak zaklamalo. Ukážte mu dôležitosť nápravy a vysvetlite mu, prečo je dôležité hovoriť pravdu.
• Uznajte a oceňte úsilie, ktoré vynaložilo vaše dieťa, aby bolo úprimné a pravdovravné.

 

PrílohaVeľkosť
PDF icon cnosti_jun_pravdovravnost.pdf239.12 KB