Vitajte na webovej stránke našej škôlky

Logo Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej Dúbravka

 

 

                                         UPOZORNENIE

 

Stránka, ktorú si momentálne prezeráte, nie je aktualizovaná. Všetky nové informácie o živote v našej Cirkevnej materskej škole Gianny Berettovej Mollovej nájdete tu.

 

 

 

Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej sídli v pokojnej mestskej časti Bratislava - Dúbravka. Ponúkame Vám celodennú starostlivosť pre Vaše deti vo veku od 3 do 6 rokov a deti s odloženou školskou dochádzkou.

Všetky dôležité a zaujímavé informácie o nás nájdete na tejto stránke. Ak ste náhodou nenašli, čo ste hľadali, pošlite nám e-mail, radi Vám naň odpovieme.

Zásady ochrany osobných údajov (podľa GDPR) nájdete tu.

 

 

 

Oznámenie o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie dieťaťa v školskom roku 2023/2024

viac informácií nájdete tu...

 

 

POZOR NOVÉ INFORMÁCIE UŽ OD PONDELKA !!!!!


Manuál je aktualizovaný k 26. 11. 2021 z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu na základe uznesenia vlády SR, vydania vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva a zverejnenia nového rozhodnutia ministra.

VSTUP do materskej školy od 29.11.2021 v zmysle najnovšej verzie Školského semafora "Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný ALEBO povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa."

Moja rada: Rodičia, ktorým nevzniká možnosť VSTUPU DO materskej školy, aby po príchode ku vstupu využili možnosť priateľskú, rodiča, ktorí má možnosť vstupu do materskej školy na základe usmernenia, ktorí odprevadí dieťa k triednej pani učiteľke.

Na tomto linku nájdete najnovšiu verziu Školského semafora a príslušných zákonov a vyhlášok.

https://www.minedu.sk/data/att/21286.pdf

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, ďalšia novinka tohto školského roka 2021/2022.

Upozorňujem na povinnosť rodiča !

„Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, rodič predkladá za každé dieťa aj predškoláka, pri prvom nástupe do materskej školy, a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov).Toto vyhlásenie vypíše a podpíše rodič, nepotrebuje na to tlačivo od lekára. Tlačivo na písomné vyhlásenie bezpríznakovosti nájdete v šatni každej triedy.

14.09.2021                                                                                                 Mgr. Iveta Jánošíková        

                                                                                                                            riaditeľka

 

Súbor: 

Novinky

03.05.2024

Stránka, ktorú si momentálne prezeráte, nie je aktualizovaná. Všetky nové informácie o živote v našej Cirkevnej materskej škole Gianny Berettovej Mollovej nájdete tu

17.04.2023

Riaditeľka Cirkevnej materskej školy Gianny Berettovej Mollovej, Bilíkova 1, 84101 Bratislava v zmysle §59 ods. 3. zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 541/2021Z.z.

19.08.2022

V stredu dňa 24.8. 2022 o 15.00 h v budove CMŠ G.B.Mollovej, Bilíkova 1, sa uskutoční stretnutie rodičov, ktorých deti nastúpia od 5. septembra 2022, po prvý raz, do našej materskej školy.
Na stretnutí postačuje účasť jedného z rodičov a prosím príchod na stretnutie bez detí, aby sme v pokojnej atmosfére a konštruktívne zodpovedali na vzájomné otázky.

Mgr.Iveta Jánošíková, riaditeľka

20.04.2022

Riaditeľka Cirkevnej materskej školy Gianny Berettovej Mollovej, Bilíkova 1, 84101 Bratislava v zmysle § 59 ods. 3. zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o vý- chove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Podmienkami prijímania detí do kato- líckej materskej školy zriadenej Rímskokatolíckou cirkvou, Bratislavskou arcidiecézou, oznamuje, že

13.09.2021

Vážení rodičia, starí rodičia, dobrovoľníci.


Vo štvrtok 16.09.2021, o 17.00h, Vás prosíme o pomoc pri úprave terénu na našom školskom dvore, rozhrabanie zeminy od tují – chodníka, ku plotu, po celej šírke a následnom siatí trávy.

Koordinátor brigády bude pán Habo (dedko našich dvoch škôlkárov).

Kto môže, prineste si hrable, nakoľko máme možnosť 7 ks na požičanie. Potrebných bude aspoň 20 dobrovoľníkov.