Aktuality a oznamy

07.02.2019

V utorok 12.2. deti zo všetkých tried čaká FAŠIANGOVÝ KARNEVAL! Milé deti, ráno príďte oblečené v maskách do tried. Bude doobedná zábava, občerstvenie, súťaže aj promenáda v maskách!

 

07.02.2019

4.2. – 22.2. v pondelky, stredy a piatky od 9.45 do 10.45 prebieha korčuľovanie detí v ICE Arena Lamač, zimný štadión, pre prihlásené deti. (Hradené individuálne rodičmi.) Dňa 22.2. v piatok sa bude konať posledná dvojhodinovka korčuľovania, môžu sa zúčastniť aj rodičia.

 

02.02.2019

Prosíme rodičov, aby deti prihlásené na kurz korčuľovania aj neprihlásené deti z tried Veveričky a Motýle privádzali v dni konania výcviku do MŠ do 8.00. Do ruksaku zbaľte veci podľa záväznej prihlášky (korčule, prilba, tvrdé rukavice, podľa uváženia rodičov chrániče). Pitie pre deti je zabezpečené zo strany škôlky. Ďakujeme a tešíme sa na športovú zábavu s deťmi!

02.02.2019

Malé Hviezdičky z tried Lienočky, Veveričky a Motýliky tancovali s veľkou radosťou. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie vystúpenie! 

20.01.2019

 

Od 1.1. 2019 v zmysle platnej legislatívy platba za stravné pre predškolákov bude vo výške 0.41 EUR/deň pri celodennej strave a 0.06 EUR/deň pri poldennej strave.

19.01.2019

Novoročná-trojkráľová posviacka v cirkevnej materskej škole, doobeda, za účasti pána kaplána, detí a zamestnancov. Termín upresníme.

 

19.01.2019

Milí rodičia, 5.2. a 12.2. sa bude konať depistáž (screening školskej zrelosti) predškolákov zabezpečený Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Fedákova 3. Do 28.1. treba vypísať a p. triednym učiteľkám v tr. Motýle odovzdať Súhlas so spracovaním osobných údajov a priložené tlačivo. Ďakujeme. Konzultácie s rodičmi prebehnú v MŠ, termín oznámime.

13.01.2019

Vo štvrtok 31.1. tanečný krúžok Hviezdička srdečne pozýva rodičov a starých rodičov detí z tried Lienočky, Veveričky a Motýle, ktoré sa od septembra každý štvrtok stretávali a cvičili pri hudbe a vlastnom speve, na otvorenú hodinu v triede Veveričíek. Lienočky o 15.15h. Veveričky a Motýle o 16.00h.

13.01.2019

Kurz korčuľovania pre prihlásené deti z tried Veveričiek a Motýlikov sa uskutoční na zimnom štadióne v Lamači v dňoch 4. - 22. februára v čase 9.45-10.45 v počte 10 výukových hodín (pondelok, streda, piatok), v jeden deň bude dvojhodinovka. Cenu kurzu 60 EUR je treba uhradiť v termíne od 28.1. do 31.1.2019 u triednych p. učiteliek.

13.01.2019

SPOLOČENSKÝ  ŽIVOT- január, február

Stránky