Zápis detí na školský rok 2019/2020

20.03.2019

VÁŽENÍ  RODIČIA,

oznamujeme Vám, že žiadosti do MŠ na školský rok 2019/20 prijímame 14. mája 2019 v čase od 9.30 h do 16.30 h v CMŠ Gianny Berettovej Mollovej v Bratislave (viac informácií po rozkliknutí článku). 

Žiadosť musí byť podpísaná obidvoma zákonnými zástupcami a potvrdená lekárom + očkovanie dieťaťa. Žiadosť/prihlášku si môžete stiahnuť zo záložky / Dokumenty /  zo stránky www.cmsbilikova.sk, prípadne osobne vyzdvihnúť v MŠ.

Podmienky prijatia:

• dieťa spravidla od troch do šiestich rokov,
• dieťa, ktorému bol rozhodnutím riaditeľa základnej školy, odložený začiatok povinnej školskej dochádzky,
• dieťa, ktoré má rok pred povinnou školskou dochádzkou,
• dieťa, ktoré spĺňa základné hygienické a samoobslužné činnosti,
• dieťa, ktorého rodičia súhlasia s výchovou v katolíckom duchu,
• dieťa v odôvodnených vážnych rodinných situáciách.

Nerozhoduje poradové číslo žiadosti!

 

PrílohaVeľkosť
PDF icon Oznam zapis190.64 KB