PROGRAM MŠ NA APRÍL

06.04.2018

Prebiehajú povinné zápisy detí do základnej školy!!! Každé dieťa, ktoré dovŕši do 30.08.2018 6 rokov, je zákonný zástupca povinný zapísať do ZŠ. (Klikni na nadpis pre zobrazenie celého programu.)

5.4. od 9.00h, preventívne vyšetrenie zraku v spolupráci s Úniou nevidiacich, pre prihlásené deti. 

 

 

10.4. Deň otvorených dverí v našej MŠ 8.30h do 10.00h a popoludní 14.45 do 16.00h. Pozývame záujemcov a priaznivcov našej MŠ na návštevu.

 

 

 

 

17.4. o 10.00h, deti z triedy Motýlikov navštívia SNG, kde absolvujú pripravený program  “MESTO“. (Hradené z príspevku ZR.)

 

 

 

20.4. „DEŇ ZEME“, dopoludňajšie aktivity na školskom dvore, zamerané na starostlivosť o prostredie v ktorom sa hráme, bývame, žijeme. (Hradené z príspevku ZR.)

 

23.4. o 10.00h v MŠ, „Mici a Mňau v lese“, v predstavení sa deti naučia ako chrániť prírodu, čo sa v lese smie a nesmie robiť, ako treba triediť odpad a budeme spoznávať lesné zvieratká podľa sluchu. Nebudú chýbať veselé pesničky. (Hradené z príspevku ZR.)

 

 

25.4. Zápis do materskej školy, v čase od 7.30.h do 16.00h v riaditeľni MŠ. Bližšie informácie na  Oznámení o zápise do materskej školy

 

 

26.4. o 18.00h v kostole Ducha svätého, slávnostná svätá omša venovaná patrónke našej materskej školy s. Gianne Berettovej Mollovej. Po sv. omši pozývame rodičov a priateľov školy na slávnostné agapé. Ďakujeme Vám za pomoc pri zabezpečení občerstvenia. (Hradené z príspevku ZR.)

 

 

27.4. postupne od 8.00h, dopoludnia, fotografovanie všetkých detí a predškolákov na koncoročné tablo. Bližšie info Vám poskytneme na výveske v šatni tried.

 

 

 

Do 9.4. zbierame plastové fľaše a tetrapaky, odvoz posledný aprílový týždeň. Prinesené plasty môžete odkladať do sprchových vaničiek  pri triedach na toaletách.  Ďakujeme!