10.4. o 16.00 stretnutie rodičov predškolákov

02.04.2019

V stredu 10.4. o 16.00 v triede Motýlikov sa bude konať stretnutie rodičov predškolákov s p. učiteľkou zo ZŠ Nejedlého a p. psychologičkou z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Bratislava IV. Fedákova 3. Téma: "Školská pripravenosť dieťaťa".